Číslo: 06-7/07

Informace ČKAIT

Číslo: 06-7/07
Rubrika: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR
Autor: text: ČKAIT, ČSSI, SPS

Mostní díla roku 2005

Číslo: 06-7/07
Rubrika: Soutěže
Autor: text: ČKAIT, ČSSI, SPS

Na 12. mezinárodním sympoziu MOSTY 2007, konaném 19.–20. dubna 2007 pod záštitou ministra dopravy ČR v rámci doprovodného programu stavebního veletrhu v Brně v hotelu Voroněž, byla vyhlášena mostní díla roku 2005.

Zasedání exekutivy SPS a odborářů

Číslo: 06-7/07
Rubrika: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR
Autor: text: ČKAIT, ČSSI, SPS

Květnové zasedání exekutivy SPS bylo věnováno společnému jednání s členy předsednictva Odborového svazu Stavba.

Hodnocení konstrukcí zatížených výbuchem

Číslo: 06-7/07
Rubrika: Informační servis
Autor: text: redakce

V pořadí již druhý pilotní vzdělávací seminář Zásady hodnocení konstrukcí zatížených výbuchem, který je součástí projektu „Protivýbuchová ochrana staveb“, se koná dne 20. června 2007 v prostorách Stavební fakulty ČVUT v Praze, Thákurova 7.

Manažer odvětví

Číslo: 06-7/07
Rubrika: Soutěže
Autor: text: ČKAIT, ČSSI, SPS

Současnost a plány budoucího rozvoje silničních a dálničních staveb v ČR (část 1.)

Číslo: 06-7/07
Rubrika: Realizace staveb | Dopravní stavby
Autor: text: Jan Švarc | foto: archiv autora

Česká republika bude vzhledem ke své geograficky atraktivní poloze zaujímat stále významnější postavení v evropském dopravním systému. Je už tři roky členem Evropské unie a jedním z jejích základních cílů je trvalé zvyšování výkonnosti ekonomiky, a tím i životní úrovně obyvatel. Nezbytnou podmínkou pro tyto cíle je v přijatelném časovém horizontu dosáhnout srovnatelnou úroveň dopravní infrastruktury s vyspělými evropskými státy, a tím vytvářet podmínky pro realizaci trvale udržitelné mobility osob a věcí.

GRAND PRIX ARCHITEKTŮ 2007

Číslo: 06-7/07
Rubrika: Soutěže
Autor: text: ČKAIT, ČSSI, SPS

Plán BOZP na staveništích SRN a EU

Číslo: 06-7/07
Rubrika: Odborné akce | Konference, semináře
Autor: text: ČKAIT, ČSSI, SPS

Metro na Proseku za rok do provozu

Číslo: 06-7/07
Rubrika: Firemní blok
Autor: text: Petr Zázvorka | foto: archiv

V květnu 2008 by mělo více než padesát tisíc obyvatel pražských sídlišť Prosek a Letňany získat připojení k dopravní síti podzemní dráhy, což zkrátí čas potřebný k cestě do centra na pouhých 10–12 minut.

Funkční zkoušky asfaltových směsí

Číslo: 06-7/07
Rubrika: Právo, ekonomika | Dopravní stavby
Autor: text: Petr Hýzl, Michal Varaus | foto: autoři

S přechodem na evropské normy se v oblasti zkoušení asfaltových směsí otevírá možnost stanovovat a posuzovat vlastnosti těchto materiálů s využitím tzv. funkčních zkoušek. Jde o laboratorní zkoušky, při nichž je materiál podrobován zkoušení v podmínkách simulujících skutečné namáhání asfaltových směsí v konstrukci vozovky. Tyto metody se objevují v normách řady ČSN EN 12697 – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka, a dále jsou zmiňovány ve specifikačních normách řady ČSN EN 13108.

Zřícení konstrukce mostu během stavby v Ostravě s vážnými následky

Číslo: 06-7/07
Rubrika: Právo, ekonomika | Kauza soudního znalce
Autor: text: prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. | foto: archiv autora

Tématem příspěvku je seznámení odborné veřejnosti s vadami technologického postupu – a především s nekázní při stavbě monolitické části mostu v Ostravě, které vedly k jeho zřícení během stavby, k úmrtí dvou pracovníků a těžkému zranění, s postupem znaleckého posuzování a se závěry znaleckého posudku k této problematice.

PSJ dokončuje budovu v New Yorku

Číslo: 06-7/07
Rubrika: Firemní blok
Autor: text: Petr Zázvorka | foto: archiv

Český nízkoenergetický dům

Číslo: 06-7/07
Rubrika: Firemní blok
Autor: text: Petr Zázvorka | foto: archiv

Stavba 2006 Olomouckého kraje

Číslo: 06-7/07
Rubrika: Soutěže
Autor: text: ČKAIT, ČSSI, SPS

Stavba 2006 Jihomoravského kraje

Číslo: 06-7/07
Rubrika: Soutěže | Stavba JmK
Autor: text: ČKAIT, ČSSI, SPS

Strana:  1   2   3 

Ročník: 2007Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Časopis stavebnictví 2007 | stavebnictví a bytová výstavba | stavby v horách | protipovodňová výstavba | energetika | Archiv | kolektory v Ostravě | dětské centrum | satelitní městečka | mostní díla | zdravé město | okružní křižovatky | dopravní stavby | SMART
© 2007