Číslo: 05/07

Stavebnictví v únoru 2007

Číslo: 05/07
Rubrika: Statistika
Autor: text: Ing. Petra Cuřínová, Ing. Zdeněk Kunc, CSc.

Celková stavební produkce v únoru 2007 meziročně vzrostla ve stálých cenách o 32,5 %. Meziročně se zvýšily objemy stavebních prací ve všech směrech výstavby, zejména u pozemního stavitelství na nové výstavbě, rekonstrukcích a modernizacích.

SMART - jedinečný tunel pro hlavní město Malajsie

Číslo: 05/07
Rubrika: Realizace staveb | Fenomén
Autor: text: Ing. Matouš Hilar, MSc., PhD., CEng., MICE | foto: archiv autora

Celosvětově existuje množství různých tunelů, které jsou víceúčelové. Kombinace účelů použitá pro tunel SMART však příliš obvyklá není. Jak vyplývá z anglického názvu – Stormwater Management And Road Tunnel (SMART), bude v současnosti dokončovaný tunel sloužit jak pro automobilovou dopravu, tak pro odvedení přívalové srážkové vody při hrozících povodních. Popisovaný tunel není výjimečný pouze svým účelem, ale i rozměry – jedná se v současnosti o druhý největší tunel v Asii.

Podzemní urbanismus - řešení problematiky městské infrastruktury

Číslo: 05/07
Rubrika: Analýzy, trendy | Městská podzemní výstavba
Autor: text: Jiří Barták | foto: archiv autora

Stále naléhavější problémy rozvoje měst a městských aglomerací vyvolaly potřebu jejich řešení v podzemní úrovni. Podzemní urbanismus, usměrňující strategii územních plánů k využití podpovrchového prostoru, se začal programově uplatňovat přibližně před 50 lety v Japonsku a také v Evropě, zejména ve Skandinávii. Při urbanizaci sídelních celků nabízí podzemní prostory jako směr budoucího infrastrukturního vývoje.

Průchod valem Prašného mostu

Číslo: 05/07
Rubrika: Realizace staveb | Fenomén
Autor: text: Petr Zázvorka | foto: Tomáš Malý, AP Ateliér

Propojení Horního a Dolního Jeleního příkopu bylo součástí širšího záměru na zřízení alternativní přístupové cesty vedoucí z Klárova do areálu Pražského hradu, realizované v letech 1999–2002. Hlavním iniciátorem této myšlenky byl tehdejší prezident Václav Havel, který se v rámci nadace VIZE 97 na projektu rovněž investorsky podílel. Cílem projektu je umožnit pohyb chodců po celé délce jedinečného přírodního útvaru Jeleního příkopu a obohatit tak prohlídku areálu Hradčan zcela netradiční soustavou cest.

Specifika tunelů Stavby 513 na Silničním okruhu kolem Prahy

Číslo: 05/07
Rubrika: Realizace staveb | Městská podzemní výstavba
Autor: text: Libor Mařík | foto: IKP Consulting Engineers

Poloha Hlavního města Prahy v rámci České republiky i Evropy a topologie silniční sítě na území města daná historickým vývojem dává předpoklad k enormnímu zatížení stávajících komunikací. Již v dnešní době zde zažívají Pražané i návštěvníci z jiných měst dopravní situace blížící se kolapsu. Prognózy ukazují další nárůst jak osobní, tak zejména tranzitní kamionové dopravy. Myšlenka Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) vychází z představy dopravního odlehčení vnitřních partií města nabídkou alternativních kapacitních objízdných tras. Celý okruh je rozdělen do 11 staveb označených čísly 510 až 520.

Tunelový komplex Blanka v Praze, největší podzemní stavba v ČR

Číslo: 05/07
Rubrika: Realizace staveb | Městská podzemní výstavba
Autor: text: Ing. Pavel Šourek a kolektiv autorů | foto: Jakub Karlíček a Artoo

Tunelový komplex Blanka v Praze je v současné době největší podzemní stavbou budovanou v České republice. Stavba je realizována v rámci výstavby severozápadní části Městského okruhu, jejíž celková délka činí 6,382 km. Délka samotné tunelové části dosahuje 5,5 km. Po zprovoznění, kdy doplní provozovanou jihozápadní část okruhu délky cca 17 km s tunely Zlíchovským, Mrázovkou a Strahovským, vznikne nejdelší tunel v ČR, který překoná všechny stávající tunelové stavby více než dvakrát.

Migrace ve stavebnictví

Číslo: 05/07
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: text: JUDr. Pavel Novák

Na problém migrace (pohybu pracovníků) ve stavebnictví je nutný pohled ze dvou hledisek. Jednak jde o celkovou potřebu zaměstnanců v odvětví, jednak o jejich kvalifikační strukturu. V prvé řadě nesmíme opomenout vlastní zdroje pracovníků z řad nezaměstnaných, a to jejich uplatněním na trhu práce přímo nebo prostřednictvím rekvalifikací.

SANACE 2007

Číslo: 05/07
Rubrika: Informační servis
Autor: text: redakce

XVII. mezinárodní sympozium, 16. 5. – Slavnostní zahájeni, 17.–18. května 2007 – Rotunda pavilonu A, Brněnské výstaviště.

Specialisté CEN a ISO v Praze

Číslo: 05/07
Rubrika: Informační servis
Autor: text: redakce

Workshop CCTP

Číslo: 05/07
Rubrika: Informační servis
Autor: text: redakce

Česká stavební technologická platforma (CCTP) pořádá mezinárodní Workshop & Brokerage Event ADVANCED BUILDING MATERIALS AND TECHNOLOGIES (ABM&T), který se bude konat dne 4. a 5. června 2007 v prostorách Vzdělávacího a konferenčního centra MŠMT v Telči.

Havárie cihelné zdi v Moravské Ostravě - Poděbradova ulice

Číslo: 05/07
Rubrika: Právo, ekonomika | Kauza soudního znalce
Autor: text: Ing. Karel Kubečka, PhD. | foto: archiv autora

Tématem článku je posouzení statických, legislativních i lidských vlivů na havárii konstrukce. Jde o tragickou havárii cihelné stěny, ke které došlo počátkem dubna 2006 v Moravské Ostravě. V textu je popsáno několik naprosto banálních opomenutí, jejichž důsledkem byl pád cihelné 450 mm tlusté zdi výšky 3,5 m, a které stály jeden lidský život.

Strana:  1   2 

Ročník: 2007Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Časopis stavebnictví 2007 | stavebnictví a bytová výstavba | stavby v horách | protipovodňová výstavba | energetika | Archiv | kolektory v Ostravě | dětské centrum | satelitní městečka | mostní díla | zdravé město | okružní křižovatky | dopravní stavby | SMART
© 2007