Číslo: 05/07

Redukce deformací nadloží a ochrana povrchové zástavby při ražbě tunelů

Číslo: 05/07
Rubrika: Analýzy, trendy | Městská podzemní výstavba
Autor: text: Jiří Barták

Zásadní příčinou negativního ovlivnění povrchových objektů v průběhu tunelování s nízkým nadložím jsou bezesporu deformace nadloží nad raženým dílem. U mělce uložených podzemních staveb je přetváření celého nadloží včetně terénu zákonitým jevem, který má obvykle dvě základní příčiny: deformace horniny okolo provedeného výrubu s následnou tzv. ztrátou zeminy; snížení hladiny podzemní vody v okolí výrubu drenážním efektem provedeného díla.

Energetické tunely pod Vltavou

Číslo: 05/07
Rubrika: Realizace staveb | Městská podzemní výstavba
Autor: text: Petr Cupal | foto: archiv KO-KA s.r.o.

Z energetických analýz, jež Pražská energetika a.s. (PRE) vypracovala pro Prahu a její jednotlivé části, vyplynula nutnost realizace kapacitních energetických propojení obou břehů Vltavy mezi městskými částmi Holešovice–Karlín do roku 2002 a Smíchov–Nové město do roku 2008. Tato kabelová vedení o napětí 110 kV mezi transformovnami, by zabezpečovala dostatečné pokrytí potřeby a současně v případě havárie či provozní výluky umožnila přívod energie z druhého břehu.

Podzemní čistírny odpadních vod

Číslo: 05/07
Rubrika: Realizace staveb | Městská podzemní výstavba
Autor: text: Jiří Smolík | foto: archiv Subterra a. s.

Moderní přístup k ochraně životního prostředí a především neustále se rozvíjející infrastruktura obytných a průmyslových aglomerací vyvolávají potřebu realizace řady staveb, mezi kterými mají své významné místo i čistírny odpadních vod (ČOV). Oproti běžnému povrchovému řešení se ukázalo jako velmi výhodné umístění tohoto zařízení do podzemních prostor, a to zejména v povrchově členitém území.

Obnova technických sítí v Brně

Číslo: 05/07
Rubrika: Realizace staveb | Městská podzemní výstavba
Autor: text: Václav Torner | foto: archiv autora

Při návrhu obnovy inženýrských sítí je třeba pro daný úsek nebo oblast důsledně zvážit možnost provedení jejich rekonstrukcí buď ukládáním do země, nebo použitím bezvýkopových technologií, případně vybudováním technických kanálů nebo kolektorů. V Brně bylo po zhodnocení všech uvedených variant rozhodnuto realizovat v některých oblastech města výstavbu kolektorů.

SPS v ČR na Stavebním veletrhu

Číslo: 05/07
Rubrika: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR
Autor: text: ČKAIT, ČSSI, SPS

Stavební veletrhy Brno 2007 skončily a budou jistě kladně hodnoceny pořadateli, vystavovateli i jejich návštěvníky. Na jejich zdařilém průběhu se podílel jako každoročně i Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

Stavební poradenské centrum na IBF

Číslo: 05/07
Rubrika: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR
Autor: text: ČKAIT, ČSSI, SPS

Poradenské centrum má mezi stavbařskou veřejností svoji nezastupitelnou roli, kterou potvrdily i letošní stavební veletrhy v Brně. Tradiční účast na IBF 2007 se uskutečnila díky subvencím a pod odbornou záštitou společnosti Veletrhy Brno, Informačního centra ČKAIT, SPS v ČR a VUT Brno.

Budování transevropské dopravní sítě se opožďuje, FIEC je kritický

Číslo: 05/07
Rubrika: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR
Autor: text: ČKAIT, ČSSI, SPS

Celoevropská federace stavebních podnikatelských svazů FIEC (Fédération de l´Industrie Européenne de la Construction) se sídlem v Bruselu, jíž je Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR členem, zveřejnila tiskové prohlášení, ve kterém kriticky poukazuje na oddalování realizace, pomalý postup a nedostatečné financování nejdůležitějších projektů společné dopravní infrastruktury EU.

Informace ČKAIT

Číslo: 05/07
Rubrika: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR
Autor: text: ČKAIT

PRESTA jižní Čechy 2004-2006

Číslo: 05/07
Rubrika: Soutěže
Autor: text: ČKAIT, ČSSI, SPS

Propagovat kvalitní, hospodárně navrhnuté stavby, dobré architektonické, technické i technologické řešení stavebního díla v jihočeském regionu ? to bylo cílem soutěže Presta, přehlídky stavebních realizací dokončených v letech 2004?2006.

Ing. Ivo Bajer slaví 75 let

Číslo: 05/07
Rubrika: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR
Autor: ČSSI

Významný brněnský dopravní specialista a čelní představitel Českého svazu stavebních inženýrů – Ing. Ivo Bajer oslaví 31. května 75 let.

Kolektor CI. A trasa Vodičkova, ekologická stavba pro 3. tisíciletí

Číslo: 05/07
Rubrika: Realizace staveb | Městská podzemní výstavba
Autor: text: Jiří Svoboda | foto: archiv autora

Hlavní město Praha se může pochlubit jednou z nejmodernějších a technicky nejlépe vybavených kolektorových sítí nejen u nás, ale i v Evropě. Kolektor Vodičkova je logickým pokračováním již dokončených větví kolektoru CI. A Jindřišská a vytváří základní předpoklad pro další rozvoj kolektorové sítě směrem na Smíchov a k zokruhování směrem na kolektor CI. A Uhelný trh. Délka trasy je 1288 m, příčný profil kolektoru je 13 až 22 m2.

Ohlasy ze Stavebních veletrhů Brno

Číslo: 05/07
Rubrika: Odborné akce | Veletrhy, výstavy
Autor: text: Jan Táborský | foto: redakce

Pořadatel brněnských Stavebních veletrhů 2007 uvádí v předběžné závěrečné zprávě tato data: • celková výstavní plocha veletrhu: 57 142 m2 • počet vystavovatelů: 1406 •  podíl zahraničních vystavovatelů: 16 % •  počet zastoupených zemí u vystavovatelů: 25 •  počet návštěvníků: 91 491 •  počet zastoupených zemí u návštěvníků: 47

Stavební boom na Slovensku

Číslo: 05/07
Rubrika: Rozhovory, diskuze
Autor: text: Petr Zázvorka | foto: Anna Pecková

Na dubnovém Fóru českého stavebnictví v Praze patřil příspěvek Ing. Jána Majerského, prezidenta Zväzu stavebných podnikatelov Slovenska k těm, které vzbudily nejvíce pozornosti. Jeden z diskutujících dokonce použil jako charakteristiku slovenského stavebnictví termín „malý tygr“, který připomíná období růstu ekonomiky některých asijských zemí. Tento termín ovšem není úplně přehnaný – vývoj stavební produkce na Slovensku zaznamenal v posledních letech prudký nárůst a v roce 2005 dosáhl přírůstku 14,1 %.

Integrované navrhování - efektivní rozhodování cílových investorů

Číslo: 05/07
Rubrika: Právo, ekonomika | Management
Autor: text: prof. Ing. Břetislav Teplý, CSc., prof. Ing. Petr Hájek, CSc.

Celosvětový vývoj posledních dvou století a zvyšující se uvědomění souvisejících dopadů vedly v uplynulých deseti letech k orientaci vědců, politiků, ale i širší veřejnosti k problémům týkajících se celé řady globálních aspektů. Mezi nimi dominují otázky zajištění udržitelného rozvoje, a to nejenom v environmentální, ale současně i ekonomické a sociokulturní oblasti [1–3].

Strana:  1   2 

Ročník: 2007Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Časopis stavebnictví 2007 | stavebnictví a bytová výstavba | stavby v horách | protipovodňová výstavba | energetika | Archiv | kolektory v Ostravě | dětské centrum | satelitní městečka | mostní díla | zdravé město | okružní křižovatky | dopravní stavby | SMART
© 2007