Ing. Ondřej Vohradský

Je absolventem  Fakulty  stavební ČVUT v Praze (1993), obor konstrukce a dopravní stavby. Po studiu nastoupil na Útvar koncepce a rozvoje města Plzně a následně na Správu veřejného statku města Plzně, kde pracuje od roku 2003 na pozici vedoucího Úseku koncepce a dopravního inženýrství. Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby a městské inženýrství, auditor bezpečnosti pozemních komunikací.


Nejnovější články autora