Ing. Martin Vlasák

V roce 1996 absolvoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor konstrukce  a dopravní stavby. V současné době působí jako vedoucí projektant ve firmě SUDOP PRAHA, a.s., na středisku mostů. Autorizovaný inženýr v oborech mosty a inženýrské konstrukce a dopravní stavby.


Nejnovější články autora