Ing. Vítězslav Vacek, CSc.

Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze, obor pozemní stavby. Pracuje v Kloknerově ústavu ČVUT v Praze, v oddělení stavebních materiálů,  kde se zabývá vlastnostmi stavebních materiálů a konstrukcí, jejich zkoušením, diagnostikou a poruchami staveb.


Nejnovější články autora