Ing. Vítězslav Vacek, CSc.

Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze, obor pozemní stavby. Pracuje v Kloknerově ústavu ČVUT v Praze, v oddělení stavebních materiálů,  kde se zabývá vlastnostmi stavebních materiálů a konstrukcí, jejich zkoušením, diagnostikou a poruchami staveb.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 16. 6. 2024 16:58
Tracy is unable to log error.