Ing. Ondřej Vítek

Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze, oboru konstrukce a dopravní stavby. Pracoval ve firmách SHB a.s. a FABIONN, s.r.o., jako projektant dopravních staveb. Od roku 2012 je zaměstnán ve firmě Metrostav a.s. Nejprve v ní zastával pozici přípraváře a od roku 2015 je v pozici stavbyvedoucího. Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby.


Nejnovější články autora