Ing. Vladimír Veselý

Absolvent oboru pozemní stavitelství na FsV ČVUT v Praze. Autorizován v oboru pozemní stavby. Praxe: 1980–1995 ve výrobě prefabrikátů a v pozemním stavitelství, 1995–2018 práce pro Českomoravský beton, kde vedl firmu BETO-TECH, s.r.o. Působí ve Svazu výrobců betonu ČR, České betonářské společnosti a vede vydavatelství časopisu BETON TKS. Zabývá se zkušebnictvím betonu. Spolupracuje na vývojových projektech vláknobetonů. Člen subkomise SK10 Normy pro vláknobeton. Podílí se na přípravě nových norem.


Nejnovější články autora