Ing. Linda Veselá, Ph.D.

Absolventka Fakulty stavební ČVUT v Praze. Na této fakultě působí jako odborná asistentka na katedře technologie staveb se zaměřením na kvalitu prováděných prací. Pracuje ve firmě Metrostav a.s. v úseku výrobně-technického ředitele jako přípravářka. Zaměřuje se na geometrickou přesnost staveb.


Nejnovější články autora