Ing. Tomáš Varmus

Vystudoval VUT v Brně, Fakultu stavební, bakalářský obor technická zařízení budov (VEV) a inženýrský obor navrhování pozemních staveb (S). Ve společnosti RTS, a.s., působí od roku 2017, kde začínal na pozici manažer divize Stavební informace a BIM koordinátor. Od ledna 2021 pracuje jako ředitel divize Stavební informace.


Nejnovější články autora