Ing. Miroslav Váňa

V roce 1986 ukončil studium na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině, obor údržba a rekonstrukce železničních tratí. Čtyři roky se staral o železniční investice (SVŽSP) a od roku 1990 pracuje jako projektant. V roce 1995 nastoupil do firmy SUDOP PRAHA a.s., projektové středisko Ústí nad Labem, které od roku 2011 řídil jako vedoucí střediska. Od roku 2017 je vedoucím Projektového střediska SUDOP EU a.s. Je autorizovaným inženýrem pro obor dopravní stavby.


Nejnovější články autora