Ing. Tomáš Uhlík

Študoval na Fakulte architektúry a Ústave manažmentu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  (2008–2013).  Krátko po ukončení inžinierskeho štúdia nastúpil do spoločnosti Penta Investments, kde sa venoval projektom v rámci rozvoja lokality Bory a aktuálne v rámci divízie Penta Real Estate z pozície projektového manažéra zodpovedá za prvú a druhú etapu projektu Bory Bývanie. Popri práci pokračuje na STU v Bratislave aj v doktorandskom štúdiu v odbore priestorové plánovanie.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 18. 4. 2024 06:56
Tracy is unable to log error.