Doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.

Absolvoval Stavební fakultu VUT v Brně v roce 1986. V současné době působí na katedře pozemního stavitelství Stavební fakulty VŠB – TU v Ostravě. Zabývá se problematikou vlivu vlhkosti na stavební objekty, poruch a rekonstrukcí staveb, střešních plášťů, staveb na poddolovaném území a v povodňových oblastech. Je autorem či spoluautorem několika odborných monografií, příspěvků v odborných časopisech a na konferencích.


Nejnovější články autora