doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D.

Působí na Ústavu technických zařízení budov, VUT v Brně, Fakulta stavební, soudní znalec pro obory stavebnictví a ekonomika se specializací vzduchotechnická  zařízení, klimatizace. Viceprezident autorizovaného společenstva Cechu topenářů a instalatérů ČR, člen ČKAIT, člen Společnosti pro techniku prostředí a energetický specialista MPO. Kromě přednáškové a publikační činnosti se věnuje technické praxi formou nejen projektové činnosti, ale v současné době hlavně formou supervizí a technických dozorů na stavbách zdravotnického charakteru.


Nejnovější články autora