doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D.

Působí na Ústavu technických zařízení budov, VUT v Brně, Fakulta stavební, soudní znalec pro obory stavebnictví a ekonomika se specializací vzduchotechnická  zařízení, klimatizace. Viceprezident autorizovaného společenstva Cechu topenářů a instalatérů ČR, člen ČKAIT, člen Společnosti pro techniku prostředí a energetický specialista MPO. Kromě přednáškové a publikační činnosti se věnuje technické praxi formou nejen projektové činnosti, ale v současné době hlavně formou supervizí a technických dozorů na stavbách zdravotnického charakteru.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 21. 4. 2024 07:57
Tracy is unable to log error.