Ing. Hana Rosypalová

Absolvovala VUT v Brně, Fakultu stavební, obor vodní stavby a vodní hospodářství. Od roku 1999 pracuje v Pražské vodohospodářské společnosti a.s., kde se věnuje přípravě a zajištění zpracování celoměstských koncepčních dokumentů – především Generelu odvodnění HMP a následnému zařazení z nich plynoucích investic do investičních plánů města. V současnosti je vedoucí úseku koncepce kanalizací a ČOV. Je autorizovanou osobou ČKAIT.


Nejnovější články autora