doc. Ing. Roman Šafář, Ph.D.

Vystudoval Fsv ČVUT v Praze. Byl projektantem betonových a spřažených mostů ve firmě SUDOP PRAHA a.s. Pracuje na FSv ČVUT v Praze, od roku 2019 je docentem pro obor teorie stavebních konstrukcí a materiálů. Byl rovněž technickým ředitelem pražského závodu firmy BÖGL A KRÝSL, k.s. Autorizovaný inženýr pro obor mosty a inženýrské konstrukce, držitel oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů pozemních komunikací.


Nejnovější články autora