doc. Ing. Jaroslav Řehánek, DrSc.

Vystudoval Fakultu strojního inženýrství ČVUT v Praze. V roce 1956 nastoupil do Ústavu montovaných staveb (v současnosti Centrum stavebního inženýrství, a.s.), kde působí dodnes. Zaměřuje se na teoretický a experimentální výzkum tepelně technických vlastností stavebních materiálů, konstrukcí a budov. Řešitel řady vědecko-výzkumných úkolů, jejichž výsledky se uplatnily v tepelně technických normách a odborných publikacích.


Nejnovější články autora