Ing. Miroslav Procházka

Absolvent VUT v Brně, obor pozemní stavby. V TZÚS Praha, s.p., působí od roku 1982 v různých pozicích, nyní jako ředitel pobočky Brno. Celý profesní život se věnuje diagnostice vad a poruch stavebních konstrukcí i zkoušení a posuzování stavebních výrobků. Autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby a specializaci zkoušení a diagnostika staveb. Hlavní autor původní i novelizované ČSN 73 2902.


Nejnovější články autora