Ing. Miroslav Procházka

Absolvent VUT v Brně, obor pozemní stavby. V TZÚS Praha, s.p., působí od roku 1982 v různých pozicích, nyní jako ředitel pobočky Brno. Celý profesní život se věnuje diagnostice vad a poruch stavebních konstrukcí i zkoušení a posuzování stavebních výrobků. Autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby a specializaci zkoušení a diagnostika staveb. Hlavní autor původní i novelizované ČSN 73 2902.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 18. 4. 2024 05:56
Tracy is unable to log error.