Daniela Pedret

Autorka dlouhodobě působí v oblasti komunikace, marketingu a vztahů s veřejností. Pracovala na vedoucích pozicích např. v Komerční bance, Compagnie des Alpes nebo Edenredu. Má zkušenosti i z diplomatických služeb, více než pět let zastávala roli atašé pro česko-francouzské vztahy na Velvyslanectví Francie v Praze. Do projektu Via Salis vstoupila jako odbornice na komunikaci mimo jiné s cílem zvýšit povědomí o prvním PPP projektu v ČR.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 18. 5. 2024 05:36
Tracy is unable to log error.