akad. soch. Vojtěch Pařík

Absolvent UMPRUM, držitel povolení MK ČR k restaurování památek v kameni, štuku a keramice. Celoživotně se věnuje objevování zaniklých historických technologií v keramice (např. gotická kamna z kachlů s prořezávanou čelní stěnou, keramická řezaná mozaika vytvářená tekutými tesserami).


Nejnovější články autora