prof. Ing. Martin Moravčík, PhD.

Absolvent Stavebnej fakulty ŽU v Žiline. V súčasnosti pracuje na katedre stavebných konštrukcií a mostov Stavebnej fakulty ŽU v Žiline. Špecializuje sa na navrhovanie, modelovanie, diagnostiku a hodnotenie existujúcich betónových konštrukcií a mostov.


Nejnovější články autora