Ing. Ján Laco, PhD., CEng MICE

Je v súčasnej dobe mostárom v firme Atkins Ltd. vo Veľkej Británi. Bakalárske, inžinierske a doktorandské štúdium absolvoval na Stavebnej Fakulte Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave. Je členom Istitution of Civil Engineers rovnako ako aj Slovenskej komory stavebných inžinierov. Počas svojej doterajšej kariery sa významne podielal na návrhu a posúdeniach význačných inžinierskych stavieb vo Velkej Británií, Slovensku alebo aj na Sri Lanke.


Nejnovější články autora