Ing. arch. Martin II. Kusý

Začal študovať v r. 1966 na FA ČVUT v Prahe, ukončil štúdiá v r. 1973 na FA SVŠT v Bratislave. Pracoval od r. 1973 do r. 1990 v ŠPTÚ a od r. 1990 doteraz pracuje v Architekti BKPŠ.


Nejnovější články autora