Ing. Tomáš Kohout

Vystudoval obor ekonomika a řízení ve stavebnictví na ČVUT v Praze. Po studiu nastoupil do firmy Metrostav a.s. Pracoval jako stavbyvedoucí např. na projektech: Strahovský tunel, Optimalizace trati Praha-Bubeneč – Praha-Holešovice, jako ředitel výstavby byl zodpovědný za stavbu Modernizace trati Rokycany – Plzeň. Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby a geotechnika.