Ing. Miroslav Kochánek

Vroce 1970 ukončil studium na Fakultě stavební ČVUT v Praze – obor konstrukce a dopravní stavby. Od roku 1971 je zaměstnán ve firmě METROPROJEKT Praha a.s. Je autorizovaným inženýrem ČKAIT.


Nejnovější články autora