Ing. Martin Kny, Ph.D.

Věnuje se alternativním zdrojům energie. Tématem jeho doktorské práce byla Dlouhodobá akumulace tepla. Má zkušenosti s modelováním energetických systémů budov (program TRNSYS) a s modelováním proudění (CFD – ANSYS Fluent). Na UCEEB se podílí na analýze proudění PIV anemometrií, provádí zkoušky vzduchotechnických jednotek a CFD simulace v oblasti vnitřního prostředí.


Nejnovější články autora