doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

Docent Ústavu techniky prostředí Fakulty strojní ČVUT v Praze, vedoucí výzkumného programu RP2 – Energetické systémy budov Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, předseda Československé společnosti pro sluneční energii. Věnuje se výuce a výzkumu v oblasti integrace obnovitelných zdrojů energie do budov