Ing. Marek Zděradička

V roce 1999 ukončil studium na Fakultě dopravní ČVUT v Praze, obor dopravní infrastruktura v území. V roce 2001 nastoupil na Útvar rozvoje hl. m. Prahy jako koncepční projektant. V současné době v nástupnické organizaci – v Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy – řídí sekci infrastruktury a krajiny. Je autorizovaným inženýrem ČKAIT.


Nejnovější články autora