Ing. Adam Vokurka, Ph.D.

Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze. Odborný asistent na Fakultě stavební ČVUT. Jednatel a projektant vodohospodářských staveb firmy AV ProENVI, s.r.o. Aktivně činný v Českém svazu stavebních inženýrů, člen ČKAIT.