Ing. Jiří Houda

Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze. Pracuje v architektonické, projektové a poradenské kanceláři OBERMEYER HELIKA a.s. jako vedoucí projektant a manažer projektů. Podílel se na projektech Walter Medicentrum či Centre Hospitalier Universitaire de Libreville, Gabon. AI v oboru pozemní stavby.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 21. 4. 2024 06:57
Tracy is unable to log error.