Ing. Jan Hanzlík

Absolvent Fakulty stavební VUT v Brně, obor pozemní stavitelství – technologie a řízení staveb. Autorizovaný technik pro mosty a inženýrské konstrukce ČKAIT. Působil ve firmách Metrostav a.s. a Sefimota a.s. jako stavbyvedoucí. Od roku 2008 pracuje ve firmě Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. – divize mosty jako stavbyvedoucí a stavitel.


Nejnovější články autora