Ing. Marek Gasparovič, EUR ING

Vystudoval Fakultu stavební ČVUT v Praze. Od roku 1979 pracoval postupně ve firmách Škoda Praha, Škodaexport, Vítkovice a ČKD od pozice projektant po pozici ředitel výstavby. Pracoval v Asii a Africe na několika projektech elektráren. V současnosti je hlavním stavbyvedoucím tureckých projektů firmy Metrostav a.s. Působí i jako předseda Česko-tureckého výboru Hospodářské komory ČR.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 24. 4. 2024 07:16
Tracy is unable to log error.