Ing. Zdeněk Frček, MBA

Absolvoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor vodní hospodářství a vodní stavby, následně Sheffield Hallam University (UK), Master of Business Administration. Je technickým  náměstkem ve firmě Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.