Ing. Ivo Frank

Vystudoval Fakultu stavební VUT v Brně, obor konstrukce a dopravní stavby (bakalářské a navazující magisterské studium). Působí ve společnosti EUROVIA CS, závod Čechy východ, ve funkci hlavního stavbyvedoucího. Autorizovaný technik pro obor dopravní stavby.


Nejnovější články autora