Doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur

Absolvoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, kde pracuje od roku 1999 na katedře hydrotechniky se zaměřením na vodní nádrže a hydrotechnické stavby. Od roku 2008 se věnuje hydraulickému výzkumu vodních děl ve Vodohospodářském experimentálním centru ČVUT. Je předsedou Českého plavebního a vodocestného sdružení a členem výboru České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti.


Nejnovější články autora