Ing. Michal Drahorád, Ph.D.

Vystudoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor kontruktivně dopravní. V současné době je samostatným projektantem mostů Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., a současně působí na FSv
ČVUT, katedře betonových a zděných konstrukcí, jako odborný asistent. Autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, člen TNK 38, člen zkušební komise pro statiku a dynamiku.


Nejnovější články autora