Ing. Ladislav Čech

Absolvoval Fakultu stavební VUT v Brně, obor konstrukce a dopravní stavby. Je autorizován v oboru dopravní stavby. Pracoval v Městském investorském útvaru Ostrava a poté ve firmě Dopravní stavby Olomouc. Zakladatel firmy ČECH-ENGINEERING, a.s. Člen výboru oblasti ČKAIT a člen SPŘ-IPMA ČR. Od roku 2019 spolupracuje s agenturou ČAS v oblasti BIM.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 18. 5. 2024 19:37
Tracy is unable to log error.