Ing. Dalibor Andrlík

Vystudoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor pozemní stavby a konstrukce. Od roku 2006 pracuje ve firmě Metrostav a.s., divize 9. Ve funkci stavbyvedoucího realizoval např. rekonstrukci české ambasády v Lucembursku, rekonstrukci dětské části FN Motol, statické zajištění objektu v Divadelní ulici v Praze po výbuchu plynu nebo výstavbu Inovačního centra Zlatníky-Hodkovice (InnoCrystal).


Nejnovější články autora