Číslo: 03/07

Aktuality SPS

Číslo: 03/07
Rubrika: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR
Autor: text: ČKAIT, ČSSI, SPS

Den českého stavitelství a architektury

Číslo: 03/07
Rubrika: Odborné akce | Den stavitelství a architektury
Autor: text: redakce

Novou tradici pro stavařskou obec by měl založit Den českého stavitelství a architektury, který se poprvé uskuteční 11. října 2007 v Praze. „Cítíme určitý nedostatek ve vnímání stavebnictví naší veřejností. Je to odvětví, které v poslední době prodělalo velký a pozitivní vývoj v úrovni estetické, technické, v řemeslné dovednosti a ve vysoké manažerské náročnosti. Proto jsme se rozhodli uspořádat tuto akci,“ řekl Václav Matyáš, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

Informace ČKAIT

Číslo: 03/07
Rubrika: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR
Autor: text: redakce

Stavba Vysočiny

Číslo: 03/07
Rubrika: Soutěže | Stavba Vysočiny
Autor: text: redakce

Spolkový den koordinátorů v Berlíně

Číslo: 03/07
Rubrika: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR
Autor: text: Marie Vilímová, Dr. Ing. Vladimír Sklenář, CSc.

Česká společnost stavebních koordinátorů ČSSI se při řešení grantového projektu k evropskému systému bezpečnosti práce ve stavebnictví zabývá vývojem trendů v oblasti koordinace BOZP na staveništích států Evropské unie.

Ochrana před povodněmi Brno 2007

Číslo: 03/07
Rubrika: Informační servis
Autor: text: redakce | foto: redakce

Výkon vybraných činností ve výstavbě

Číslo: 03/07
Rubrika: Právo, ekonomika | Poradna
Autor: text: Informační centrum ČKAIT, Marie Báčová

Změna klimatu a vodní zdroje ČR

Číslo: 03/07
Rubrika: Analýzy, trendy | Protipovodňová výstavba
Autor: text: Pavel Punčochář

Význam vody, který nejlépe charakterizuje výstižná zkratka „Voda je život“, si obyvatelé Země nejvíce uvědomují v oblastech, kde je vodních zdrojů nedostatek a kde snahy o jejich získání nebo zabezpečení vyvolávaly i řadu válečných konfliktů.

Posílení protipovodňových opatření v ČR

Číslo: 03/07
Rubrika: Analýzy, trendy | Protipovodňová výstavba
Autor: text: Pavel Punčochář | foto: archiv autora

Výskyt povodní v posledních 10 letech přinesl velké hospodářské škody a ztráty na lidských životech. Po první katastrofické sérii (r. 1997 – letní povodeň v povodí Moravy a horního Labe; r. 1998 – přívalová letní povodeň na přítocích Labe na Rychnovsku; r. 2000 – zimní povodeň na Jizeře) byla přijata řada efektivních opatření v legislativě, v podpoře na odstraňování škod, zlepšení předpovědní služby a informačních systémů. Tyto úpravy výrazně přispěly ke zvládání následných extrémních povodní (r. 2002 – v povodí Vltavy a Labe a r. 2006 – na téměř celém území s maximy v povodí Moravy a horní Vltavy).

Stavebnictví a bytová výstavba v roce 2006

Číslo: 03/07
Rubrika: Statistika
Autor: text: Ing. Petra Cuřínová, Ing. Zdeněk Kunc, CSc.

Stavební výroba v roce 2006 vzrostla ve stálých cenách meziročně o 6,6 %. Tempo růstu bylo rychlejší než v roce 2005, kdy celková stavební výroba vzrostla reálně o 4,2 %. Vývoj v jednotlivých čtvrtletích byl značně rozdílný. V 1. čtvrtletí 2006 nepříznivé počasí způsobilo, že stavební výroba téměř nerostla. Od 2. čtvrtletí začala stavební produkce nabírat na intenzitě a tempo růstu stoupalo až na rekordních 9,5 % ve 4. čtvrtletí, kdy byly klimatické podmínky naopak velmi příznivé.

Atmosférické srážky v České republice za období 1961 až 2005

Číslo: 03/07
Rubrika: Analýzy, trendy | Protipovodňová výstavba
Autor: text: Luboš Němec

V současné době se velmi často hovoří o nastávajících globálních změnách klimatu. Podle měření staniční sítě Českého hydrometeorologického ústavu už lze tvrdit, že v České republice se v poslední době celkově otepluje.

Územní ochrana lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod

Číslo: 03/07
Rubrika: Analýzy, trendy | Protipovodňová výstavba
Autor: text: Ladislav Satrapa | foto: archiv autora

Vodní hospodářství je přímo ovlivňováno přírodními podmínkami v jejich dále se rozšiřující variabilitě a komplikované předpověditelnosti budoucího chování. Pro vodohospodáře je to výzva a zdroj poznávání, ke kterému přispívají i extrémní situace. V současných dnech dostáváme stále naléhavější informace o vývoji klimatu na Zemi.

Nádraží je vnitroměstské letiště

Číslo: 03/07
Rubrika: Rozhovory, diskuze
Autor: text: J. Táborský, L. Daňková | foto: ateliér Patrik Kotas, Tomáš Malý

Náročná pětiletá rekonstrukce má proměnit hlavní nádraží v Praze ze současné podoby (ať si ji každý pojmenuje podle svých zkušeností) na víceúčelové centrum obchodu a zábavy. Italský investor Grandi Stazioni se snaží naplnit ideu současných nádražních trendů – totiž dělat z těchto naprosto jednoúčelových zařízení funkčně komerční centra na způsob letišť.

Evropský trh je výzvou

Číslo: 03/07
Rubrika: Rozhovory, diskuze
Autor: text: Jan Táborský | foto: Tomáš Malý

Společnost TCHAS poněkud nabourává zvyklosti na českém stavebním trhu. Tato ostravská firma figuruje na šestém místě v žebříčku stavebních podniků, přitom je společností s ručením omezeným a nemá svou centrálu v Praze. Na druhou stranu je největším tuzemským exportérem stavebních prací a největší z českých stavebních firem, které nejsou pod křídly zahraničního investora. I když o tento primát asi brzy přijde.

Strana:  1   2   3 

Ročník: 2007Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Časopis stavebnictví 2007 | stavebnictví a bytová výstavba | stavby v horách | protipovodňová výstavba | energetika | Archiv | kolektory v Ostravě | dětské centrum | satelitní městečka | mostní díla | zdravé město | okružní křižovatky | dopravní stavby | SMART
© 2007