Číslo: 02/07

Metoda hot dry rock v Litoměřicích

Číslo: 02/07
Rubrika: Realizace staveb | Energetika | Reportáž
Autor: text: Jan Táborský | foto: Tomáš Malý, archiv města Litoměřice

Různé formy vytápění budov a obytných domů pomocí tepla ze zemského povrchu nejsou ve stavebnictví ničím novým. Tedy relativně. Ovšem získat ze země teplo a elektřinu pro šestadvacetitisícové město a jeho okolí je v České republice ojedinělým projektem, o jehož realizaci se právě pokoušejí Litoměřice.

Stavebnictví v listopadu 2006

Číslo: 02/07
Rubrika: Statistika
Autor: text: Ing. Petra Cuřínová

Celková stavební produkce v listopadu 2006 meziročně vzrostla ve stálých cenách o 7,9 %. Ve srovnání se stejným obdobím 2005 se zvýšily objemy stavebních prací téměř ve všech směrech výstavby. Příznivé klimatické podmínky umožnily stavbařům neomezeně pracovat jako v letních měsících (průměrná teplota byla téměř o 3,0 °C vyšší proti dlouhodobému normálu).

Stavební zakázky ve 3. čtvrtletí 2006

Číslo: 02/07
Rubrika: Statistika
Autor: text: Ing. Petra Cuřínová

Statistika týkající se objemu stavebních zakázek uzavřených ve třetím čtvrtletí loňského roku. Počet nových stavebních zakázek směřovaných na novou výstavbu se zvýšil. Opravy a údržba zaznamenaly pokles.

Systém certifikovaných stavebních dodavatelů

Číslo: 02/07
Rubrika: Právo, ekonomika | Management
Autor: text: Ing. Michael Smola, MBA | foto: archiv redakce

Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách definuje systém certifikovaných dodavatelů pro všechny druhy veřejných zakázek, nejen stavebních prací.

Nové Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení stavby

Číslo: 02/07
Rubrika: Právo, ekonomika | Management
Autor: text: Ing. Petr Serafín

V uplynulých 15 letech došlo v ČR k výrazné změně v utváření obchodně-závazkových vztahů mezi účastníky výstavby. Předtím platné právní předpisy, zejména hospodářský zákoník a související vyhlášky (např. tehdejší základní podmínky dodávek stavebních prací i strojírenských a elektrotechnických dodávek), stanovovaly práva a povinnosti smluvních stran ve značných podrobnostech, přičemž se vyznačovaly vysokou mírou direktivity. Tradovalo se přitom, že tyto předpisy byly příznivěji nakloněny dodavatelské sféře.

Navrhování staveb na zatížení sněhem

Číslo: 02/07
Rubrika: Právo, ekonomika | Stavby v horách
Autor: text: Marie Studničková | foto: archiv autora

Do 31. října 2006 platily pro Českou republiku tři normy pro zatížení sněhem:

  • ČSN 73 0035:1986 [2]
  • ČSN P ENV 1991-2-3:1997 [3]
  • ČSN EN 1991-1-3:2005 [4]

Navrhování staveb na zatížení větrem podle ČSN EN 1991-1-4

Číslo: 02/07
Rubrika: Právo, ekonomika | Stavby v horách
Autor: text: Jaromír Král | foto: archiv autora

V roce 2005 byl do soustavy českých norem zaveden Eurokód pro zatížení větrem převzetím anglického originálu. Současně s jeho překladem bude v roce 2007 vydána nová mapa větrných oblastí pro ČR. Kromě informací o mapě jsou v příspěvku uvedeny postupy a metody vybrané z alternativních možností pro použití na území ČR. V příspěvku jsou také uvedeny komentáře k ustanovením, ve kterých se Eurokód odchyluje od dosavadní praxe.

Urbanistická struktura, architektura a konstrukce horských vesnic ČR

Číslo: 02/07
Rubrika: Realizace staveb | Stavby v horách
Autor: text: Mojmír Kyselka | foto: archiv autora

Většina území České republiky je začleněna do vrchovin, které převážně v hraničních územích přecházejí do podhorských a horských krajin. I když jsou proti impozantním horským masivům našich sousedů, Slovenska, Rakouska a Německa, tyto vrchoviny a hory skromnější, výrazně určují hlavní geomorfologický charakter ČR. Stejně tak ovlivňují strukturu osídlení i určité společné znaky starších horských staveb.

Strana:  1   2   3 

Ročník: 2007Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Časopis stavebnictví 2007 | stavebnictví a bytová výstavba | stavby v horách | protipovodňová výstavba | energetika | Archiv | kolektory v Ostravě | dětské centrum | satelitní městečka | mostní díla | zdravé město | okružní křižovatky | dopravní stavby | SMART
© 2007