Číslo: 02/07

Stavby pro plnění funkce lesa na území KRNAP

Číslo: 02/07
Rubrika: Realizace staveb | Stavby v horách
Autor: text: Radko Novotný | foto: archiv autora

Na území KRNAP je v současnosti nutno řešit nejen výstavbu a údržbu lesních cest sloužících lesnickému provozu, ale i obnovu turistických chodníků. Významnou stavební činností je také asanace erozních rýh a sesuvů, které jsou v posledních letech zapříčiněny zvýšenou četností přívalových srážek v extrémních horských polohách.

Zásady navrhování a provozování solárních systémů v horských oblastech

Číslo: 02/07
Rubrika: Realizace staveb | Stavby v horách
Autor: text: Jaroslav Peterka | foto: archiv autora

Rozdílnost klimatických poměrů na horách a v nížinách předznamenává specifické výhody a nevýhody pro aplikaci slunečních kolektorů a fotovoltaických panelů. Příspěvek hodnotí podmínky využití sluneční energie pro přípravu teplé vody a přitápění a řeší ochranu těchto technologií před sněhem. Jsou zde rozebrány problémy u stávajících staveb, přetížení střechy a další související stavební zásahy.

Plánování odvádění a čištění odpadních vod v horských oblastech

Číslo: 02/07
Rubrika: Právo, ekonomika | Stavby v horách
Autor: text: Vladimír Chaloupka | foto: Jiří Kovalčík

Základním právním předpisem, který se zabývá problematikou odpadních vod, je zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů. V ustanovení § 38 odst. 1 definuje odpadní vody jako vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po použití změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod.

Apartmány Čertovka v Harrachově

Číslo: 02/07
Rubrika: Realizace staveb | Stavby v horách
Autor: text: Petr Kordovský | foto: Jolana Plháčková, Martin Salajka

Novostavba bytového domu je situována v centru významného krkonošského střediska Harrachov, kde z jižní strany tvoří druhou řadu zástavby za nově vzniklými polyfunkčními budovami na hlavní pěší zóně procházející centrem města. Vzhledem ke svému umístění je navržena tak, aby materiálovým pojetím a replica rolex výtvarným řešením skloubila požadavky investora s krajinným rázem a charakterem prostředí.

Modernizace lyžařského areálu Rokytnice nad Jizerou-Horní domky

Číslo: 02/07
Rubrika: Realizace staveb | Stavby v horách
Autor: text: Zdeněk Dřevěný, Jaromír Syrovátko | foto: archiv autora

V loňském roce rozhodl investor TJ Spartak Rokytnice o dalším razantním kroku v modernizaci lyžařského střediska Rokytnice nad Jizerou-Horní domky vybudováním lanové dráhy A1 s novými stavbami vstupní budovy (s lanovou dráhou na střeše) a budovy technického zázemí s mostem pro lyžaře. Touto lanovou dráhou, realizovanou na místě bývalého stařičkého „přibližováku“, byl vyřešen problém nástupu do celého areálu, který se z hlediska poskytovaných zákaznických služeb dostává na úroveň alpských lyžařských středisek.

Vývoj architektúry horských oblastí Karpát v harmónii s tradičnou kultúrou

Číslo: 02/07
Rubrika: Realizace staveb | Stavby v horách
Autor: text: Igor Krpelán | návrhy, foto: autor

Konštrukčné a estetické kvality pôvodnej architektúry, vyvinuté v minulosti najmä vďaka dlhodobo ustáleným podmienkam uzemia Karpát, sú stále bohatým a dostatočne pestrým zdrojom poskytujúcim racionálne riešenia aj mnohých súčasných problémov. Ich vhodnou transformáciou v súlade s možnosťami a potrebami doby v rámci stavebných úprav pôvodných objektov, alebo pri výstavbe nových, je možné dosiahnuť vyšší vývojový stupeň tradičnej architektúry zodpovedajúcej užívateľským požiadavkám súčasnosti.

CEEERES ´07

Číslo: 02/07
Rubrika: Informační servis
Autor: Redakce

Panelový dům a byt 22. 2.–23. 2. 2007

Hraniční most na kontaktu dálnic D8 a A17 v Krušných horách

Číslo: 02/07
Rubrika: Realizace staveb | Stavby v horách
Autor: text: Otakar Lojkásek | foto: archiv autora

V prosinci 2006 byl slavnostně otevřen 23,3 km dlouhý úsek dálnice D8, na nějž navazuje na německé straně dálnice A17. Hraniční most v Krušných horách, který se nachází na kontaktu obou dálnic, byl postaven v neobvykle krátkém termínu a v kvalitě oceněné odborníky z obou zemí.

Navrhování střech do podmínek horského prostředí

Číslo: 02/07
Rubrika: Analýzy, trendy | Stavby v horách
Autor: text: Zdeněk Kutnar | foto: archiv autora

Stavby v horském prostředí jsou extrémně namáhány povětrnostními vlivy. Trpí zejména celý obalový plášť budov. V létě převážně kombinací větru a deště, v zimě sněhovými masami a námrazami. Jedná se zpravidla o hydrodynamické a statické namáhání konstrukcí. Dosáhnout funkčně vyhovujícího řešení není jednoduché. Dokládají to tisíce poškozených budov po každém zimním období. Nejhůře jsou na tom střechy.

BAU očima českých vystavovatelů

Číslo: 02/07
Rubrika: Odborné akce | Veletrhy, výstavy
Autor: text: Jan Táborský, Milan Kunčák | foto: Jan Táborský

Mnichovský veletrh BAU je světovou špičkou v oboru stavebních materiálů a tradičně mu patří druhá polovina ledna. V šestnácti obrovských hangárech bývalého mnichovského letiště vystavovalo 2046 společností. Osm z nich mělo v katalogu zapsanou adresu Česká republika.

Výstavba v Národním parku Šumava

Číslo: 02/07
Rubrika: Realizace staveb | Stavby v horách
Autor: text: Jaroslava Martanová | foto: archiv autora

V České republice jsou podle zákona o ochraně přírody a krajiny z roku 1992 zřizována velkoplošná chráněná území dvou typů: chráněné krajinné oblasti a národní parky. Národními parky jsou podle tohoto zákona rozsáhlá území, jedinečná v národním či mezinárodním měřítku, jejichž značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichž rostliny, živočichové a neživá příroda mají mimořádný vědecký a výchovný význam.

Strana:  1   2   3 

Ročník: 2007Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Časopis stavebnictví 2007 | stavebnictví a bytová výstavba | stavby v horách | protipovodňová výstavba | energetika | Archiv | kolektory v Ostravě | dětské centrum | satelitní městečka | mostní díla | zdravé město | okružní křižovatky | dopravní stavby | SMART
© 2007