Číslo: 02/07

Fórum českého stavebnictví 2007 nabídne již za měsíc horká témata a řadu vynikajících osobností!

Číslo: 02/07
Rubrika: Odborné akce | Fórum českého stavebnictví | Konference, semináře
Autor: redakce

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a poradenská společnost INCOMA Consult finišují s přípravami výročního odborného projektu pod záštitou Evropské federace stavebního průmyslu, který se ve dnech 27. - 28.3.2007 uskuteční v konferenčních prostorách hotelu President v Praze pod názvem Fórum českého stavebnictví 2007.

Fórum Českého stavebnictví 2007

Číslo: 02/07
Rubrika: Odborné akce | Fórum českého stavebnictví | Konference, semináře
Autor: text: ČKAIT, ČSSI, SPS

Jednou z nejvýznamnějších akcí letošního roku v oboru bude dvoudenní FÓRUM ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2007, které se uskuteční ve dnech 27. a 28. března 2007 v hotelu President v Praze. Pořadatelem je Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR ve spolupráci s poradenskou společností INCOMA.

Projekty Institutu vzdělávání SPS

Číslo: 02/07
Rubrika: Vzdělávání, literatura
Autor: text: ČKAIT, ČSSI, SPS

Ceny za inovaci

Číslo: 02/07
Rubrika: Soutěže
Autor: text: ČKAIT, ČSSI, SPS

Stavba roku Královéhradeckého kraje

Číslo: 02/07
Rubrika: Soutěže
Autor: text: ČKAIT, ČSSI, SPS

Bienále Industriální stopy

Číslo: 02/07
Rubrika: Odborné akce | Konference, semináře
Autor: text: ČKAIT, ČSSI, SPS

Akční rádius bienále Industriální stopy zasáhl během osmi let profese od památkářů po architekty, od investorů po umělecké manažery a od techniků po představitele obcí a krajů. Přehlídka, pod kterou se vejdou uliční performance, konference na vysoké odborné úrovni, výstavy a exkurze, společenská setkání nebo obchodní jednání v zákulisí, vštípila české veřejnosti sousloví „průmyslová architektura“. S přívlastkem – cenná a pozoruhodná.

Jednalo představenstvo SPS

Číslo: 02/07
Rubrika: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR
Autor: text: ČKAIT, ČSSI, SPS

Poslední zasedání představenstva SPS v ČR se konalo 7. prosince loňského roku v Praze-Dubči. Při kontrole úkolů bylo konstatováno, že část úkolů ze zářijového představenstva je dlouhodobá a bude plněna po celý rok 2007; jde zejména o problémy pracovní síly, propagace oboru a zlepšení informačního toku pro členské firmy.

Postrádám u nás emotivnější stavby

Číslo: 02/07
Rubrika: Rozhovory, diskuze
Autor: text: Jan Táborský | foto: Tomáš Malý, archiv Design centrum

Karel Kobosil je trochu svéráznou postavou českého designu. Je dlouholetým ředitelem brněnského Design centra České republiky, které je základní organizací českých designérů. Za jeho postavou se rozhodně nedá hledat úředník. Při začátku rozhovoru Kobosil upozorňuje: „Prosím omluvte moji češtinu a nějaké ty drsnější výrazy.“ A to je pro něj výstižné – nechodí daleko pro kritiku, ale ani pro chválu. Jako zkušený a stále aktivní designér se rád vyjádří i ke kontroverzním projektům.

Postavení a funkce autorizovaných inspektorů 2

Číslo: 02/07
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: text: Karel Veselý

Nový stavební zákon, tzn. zákon č. 183/2006 Sb., přinesl do veřejného stavebního práva zcela nový institut autorizovaného inspektora. Jedná se o určitý hybrid veřejného a soukromého práva, protože využívá některé soukromoprávní prvky při stavebně-správních činnostech. Opravňuje autorizovaného inspektora činit na základě soukromoprávních smluvních vztahů některé odborné úkony, které jinak vykonává správní orgán. Nepochybně jde o jednu z nejvýznamnějších inovací v historii českého stavebního řádu. V zájmu správné aplikace práva je nutno věnovat této problematice zvýšenou pozornost.

Historické stavby vystavené horským podmínkám

Číslo: 02/07
Rubrika: Analýzy, trendy | Stavby v horách
Autor: text: Jan Vinař | foto: archiv autora

K historickým stavbám, které jsou vystavěny v prostředí blízkém horským podmínkám, patří zejména hrady. Charakterizuje je vysoká izolovaná poloha, někdy přesahující 600 m, nechráněná před větry, extrémní tepelné namáhání a často rozsáhlé lesy v okolí. U hradních zřícenin tak můžeme sledovat působení vnějšího prostředí a jejich postupné chátrání, při kterém se uplatňuje řada činitelů.

Běh na dlouhou trať

Číslo: 02/07
Rubrika: Rozhovory, diskuze
Autor: text: Jan Táborský | foto: Tomáš Malý

Bořivoj Kačena odešel s posledním prosincem roku 2006 z postu generálního ředitele stavební firmy Stavby silnic a železnic, a. s. V tomto podniku strávil téměř celou svou profesionální kariéru v dobrých i horších časech pracoval v SSŽ přes čtyřicet let. Získal ocenění Manažer roku 2002 a od prezidenta Francie titul rytíře Řádu za národní zásluhy (za přispění k rozvoji ekonomických i kulturních česko-francouzských vztahů). Stále zůstává předsedou představenstva SSŽ. Přitom chybělo málo a uplatnil by své schopnosti v úplně jiném oboru ve sportovní žurnalistice. Při vyprávění o managementu ve stavebnictví také rád a často používá sportovní metafory.

Zabezpečení nezávadnosti pitné vody na horách a v odlehlých místech

Číslo: 02/07
Rubrika: Analýzy, trendy | Stavby v horách
Autor: text: Lubomír Macek

Majitel nebo stavitel horské chaty, penzionu nebo hotelu, které mají vlastní zdroj vody, bude možná potřebovat zabezpečit její mikrobiologickou nezávadnost. Přestože ve většině případů je voda v horských oblastech dobré kvality, nese provozovatel ubytovacího zařízení zodpovědnost za zdraví svých hostů. V takovém případě se vyplatí investovat do zařízení na dezinfekci vody.

Strana:  1   2   3 

Ročník: 2007Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Časopis stavebnictví 2007 | stavebnictví a bytová výstavba | stavby v horách | protipovodňová výstavba | energetika | Archiv | kolektory v Ostravě | dětské centrum | satelitní městečka | mostní díla | zdravé město | okružní křižovatky | dopravní stavby | SMART
© 2007