Číslo: 01/07

Výběr optimální varianty výstavby RD

Číslo: 01/07
Rubrika: Realizace staveb | Bytová výstavba
Autor: text: Barbora Kovářová | foto: archiv redakce

V 90. letech minulého století v České republice prakticky ustala možnost pořizování družstevní formy bydlení s významnou finanční podporou státu, a to jak v podobě bytových domů, tak v podobě rodinných domů. V roce 1995 bylo do užívání předáno 3809 bytů oproti 52 764 bytům v roce 1981. Problémem se stalo pořízení bytu zejména pro mladou generaci.

Nízkoenergetický nízkonákladový bytový dům v Železném Brodě

Číslo: 01/07
Rubrika: Realizace staveb | Bytová výstavba
Autor: text: David Damaška | foto: archiv autora

Cílem projektu, podpořeného z prostředků UNDP (v rámci programu Low-cost, Low-energy Buildings in the Czech Republic), byla realizace vícebytového nízkoenergetického objektu při standardních investičních nákladech. Ověření navrženého řešení, resp. předpokládaných parametrů nízkoenergetičnosti, je průběžně monitorováno v rámci dlouhodobě prováděných sledování.

Nízkoenergetické stavby a jejich mikroklima

Číslo: 01/07
Rubrika: Realizace staveb | Bytová výstavba
Autor: text: Petr Morávek | foto: archiv autora

Základním prvkem nízkoenergetických a pasivních rodinných domů je především zkvalitnění tepelněizolačních vlastností konstrukcí stěn a stropů (až na hodnoty součinitele prostupu tepla U ≤ 0,15 W.m-2.K-1), výplní otvorů (U < 1,0 W.m-2.K-1) a dokonalé utěsnění stavby proti průvzdušnosti ve spárách oken a stěn (kontroluje se zkušebním podtlakem Δp = 50 Pa na maximální přípustnou násobnost výměny n = 0,6–0,9 /h-1/ tzv. Blower Door testem, (DIN 4108 – 7). Při dodržení požadovaných parametrů vzduchotěsnosti a při striktním hygienickém požadavku na výměnu vzduchu je pak vždy vyžadováno rovnotlaké nucené větrání domu s rekuperací tepla s účinností minimálně 75 %.

Vývoj domovního a bytového fondu

Číslo: 01/07
Rubrika: Statistika | Bytová výstavba
Autor: text: SPS v ČR

V České republice bylo při sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 zjištěno 1 969 000 bytových domů, z nichž bylo 1 630 700 domů trvale obydlených. Počet takových bytů byl vyšší ve srovnání s rokem 1970 o 11,6 % a ve srovnání s rokem 1991 o 5,3 %. Počet trvale obydlených domů roste pomaleji. V bytových domech bylo v roce 2001 zjištěno 4 366 300 bytů, z nichž 3 827 700 (87,7 %) bylo trvale obydlených.

Strana:  1   2   3 

Ročník: 2007Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Časopis stavebnictví 2007 | stavebnictví a bytová výstavba | stavby v horách | protipovodňová výstavba | energetika | Archiv | kolektory v Ostravě | dětské centrum | satelitní městečka | mostní díla | zdravé město | okružní křižovatky | dopravní stavby | SMART
© 2007