Číslo: 01/07

Nevyrostl jsem z dětských zájmů...

Číslo: 01/07
Rubrika: Rozhovory, diskuze
Autor: text: Hana Dušková | foto: Tomáš Malý a archiv Jiřího Boudy

Pražskou čtvrť Baba proslavily především výrazné stavby funkcionalistických domů éry meziválečné architektury. U příležitosti výstavy bydlení, uspořádané Svazem československého díla, tu byla v letech 1928 až 1932 vybudována osada rodinných domů, kde přední čeští architekti prezentovali své názory na formy moderního individuálního bydlení.

Historie Českého vysokého učení technického v Praze

Číslo: 01/07
Rubrika: Vzdělávání, literatura | Curriculum
Autor: text: Hana Dušková | foto: archiv ČVUT

České vysoké učení technické v Praze má svůj původ ve Stavovském civilním a vojenském pražském civilním učilišti, založeném před 300 lety Christianem Josephem Willenbergem. Císař Josef I. tuto myšlenku podpořil svým reskriptem z 18. ledna 1707, který nařizoval českým stavům zajistit výuku inženýrským disciplínám.

Tři sta let je nám jenom jednou

Číslo: 01/07
Rubrika: Rozhovory, diskuze | Curriculum
Autor: text: Jan Táborský | foto: archiv ČVUT

Koncerty, workshopy, semináře, pamětní mince, poštovní známka, čestné doktoráty, návštěva držitele Nobelovy ceny... to jsou jen některé body programu oslav tří set let existence Českého vysokého učení technického. Oslav, které zaberou více než rok.

Současnost a budoucnost evropského stavebnictví

Číslo: 01/07
Rubrika: Rozhovory, diskuze
Autor: text: Jan Táborský | foto: Tomáš Malý

Sto a jeden rok funguje konzultačně-lobbistická organizace FIEC (Fédéra-tion de l´Industrie Européenne de la Construction, pro Středoevropana srozumitelněji – Evropská federace stavebního průmyslu). Pět let před vstupem do Evropské unie se členem FIEC stala také Česká republika, a to prostřednictvím Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR (SPS).

Život pražské ZOO

Číslo: 01/07
Rubrika: Realizace staveb | Reportáž
Autor: text: Hana Dušková | foto: Tomáš Malý, archiv ateliéru AND

Od 18. století patřily zoologické zahrady ke kultuře velkých evropských (ale také amerických) měst kde vznikaly často jako instituce v první řadě vědecké. Všude se těšily velkému zájmu veřejnosti a byly podporovány i ze strany státu. V prvním desetiletí 20. století se naplno rozhořely diskuse o vybudování zoologické zahrady také v Praze.

Památková péče a stavební ruch

Číslo: 01/07
Rubrika: Rozhovory, diskuze
Autor: text: Hana Dušková | foto: Tomáš Malý

Jak prolomit stále narůstající komunikační bariéru mezi jednotlivými účastníky procesu rekonstrukce a obnovy památkově chráněných staveb? Na to se v následující debatě snaží odpovědět odborníci ležící za různými barikádami této problematiky.

Rodinné domy v české architektuře XX. století

Číslo: 01/07
Rubrika: Realizace staveb | Bytová výstavba
Autor: text: Vladimír Šlapeta

Architekt Josef Havlíček, přední představitel českého funkcionalismu, kdysi ve své monografii napsal, že rodinný dům je prubířským kamenem každého architekta: Na počátku tvorby, uprostřed kariéry i na jejím konci, je to úkol, se kterým se setkává architekt v kterémkoliv období své tvorby. Znovu a znovu prověřuje jeho schopnosti vyjádřit se k zásadnímu problému architektury vůbec. Právě proto lze na tomto typologickém druhu ukázat současný stav společnosti, její minulost i směřování do budoucna.
Prostřednictvím vývoje rodinného domu – vily lze velmi dobře vyčíst stav společnosti i společenskou úroveň a architektonickou kulturu.

Konference na lodi

Číslo: 01/07
Rubrika: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR
Autor: ČKAIT, ČSSI, SPS | Břetislav Koč

Pro projektanty

Číslo: 01/07
Rubrika: Firemní blok
Autor: ČKAIT, ČSSI, SPS

Úvodní slovo: 12/06-01/07

Číslo: 01/07
Rubrika: Informační servis
Autor: Ing. Václav Mach, Ing. Svatopluk Zídek, Ing. Václav Matyáš

Rekonstrukce panelových domů a interiérový prostor

Číslo: 01/07
Rubrika: Realizace staveb | Bytová výstavba
Autor: text: Věra Suchá | foto: archiv Aleny Řezníčkové, Jaroslav Kvíz

Regeneraci prostředí panelových obytných souborů a postupný vstup rekonstrukčních zásahů do panelových objektů odstartovaly z dlouhodobého pohledu energeticky úsporné projekty, řešené v rámci programu státní podpory. Aplikace systémových zateplovacích technologií na obvodovém plášti a prováděné opravy poruchových střešních konstrukcí – často s náhradou dvoupodlažní ekonomické nástavby – umožňují dosáhnout potřebných normativních energetických zisků.

Problém s projektováním RD

Číslo: 01/07
Rubrika: Právo, ekonomika | Poradna
Autor: text: Informační centrum ČKAIT

Strana:  1   2   3 

Ročník: 2007Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Časopis stavebnictví 2007 | stavebnictví a bytová výstavba | stavby v horách | protipovodňová výstavba | energetika | Archiv | kolektory v Ostravě | dětské centrum | satelitní městečka | mostní díla | zdravé město | okružní křižovatky | dopravní stavby | SMART
© 2007