Číslo: 01/07

Statistika: bytová výstavba 2005

Číslo: 01/07
Rubrika: Statistika
Autor: text: Petra Cuřínová | foto: archiv ČSÚ

V roce 2005 se dále zvyšoval rozsah prací na bytové výstavbě. Více bytů než v roce 2005 bylo naposledy dokončeno v roce 1993 a zahájených bytů bylo dokonce nejvíce od roku 1990. Začala druhá etapa postupného oživování bytové výstavby po hlubokém propadu v počátku devadesátých let a v roce 2001. V roce 2005 byla zahájena výstavba 40 381 bytů, což je o 3,4 % více než v roce 2004 a nejvíce od roku 1990. Hlavní faktory růstu bytové výstavby: příznivá situace na trhu hypoték; vyšší hodnota úvěrů stavebního spoření; podpora mladých manželů při získání prvního bytu; připravující se změny DPH pro bytovou výstavbu od 1. 1. 2008.

Závazky České republiky k Evropské unii do roku 2010

Číslo: 01/07
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: text: JUDr. Pavel Koukal | foto: archiv OHL ŽS, a.s.

Necelé tři roky trvající členství České republiky v Evropské unii s sebou mimo jiné přináší i potřebu plnění závazků. S těmi jsme souhlasili buď již v přístupových jednáních, nebo pro nás dodatečně vyplynuly z rozhodnutí příslušných orgánů Evropské unie přijatých za naší účasti.

Rekonstrukce a přístavba bytového domu Kollárova

Číslo: 01/07
Rubrika: Realizace staveb | Bytová výstavba
Autor: text: Šafer Hájek Architekti s.r.o. | foto: Filip Šlapal

Projekt rekonstrukce a přístavby domu Kollárova je jedním z prvních projektů obnovy bytového domu a konverze rozlehlých průmyslových dvorů a hal na obytný dům v oblasti pražského Karlína. Stavba kombinuje rekonstrukci památkově chráněné budovy z konce 19. století v uliční frontě s novou přístavbou, nápaditě doplňující kompozici stávajícího dvorního traktu.

QUARTIER MC NAIR, Berlín - bydlení ve městě

Číslo: 01/07
Rubrika: Realizace staveb | Bytová výstavba
Autor: text: Jakub Kynčl | foto: Fotostudio Croci & du Fresne

Bydlení bylo vždy jedním z hlavních stavebních úkolů, každá doba měla však jiné zájmy, preference a především představy o jeho naplnění a každá doba se s ním vypořádala jinak – po svém.

Realizace pasivních rodinných domů v ČR

Číslo: 01/07
Rubrika: Realizace staveb | Bytová výstavba
Autor: text: Josef Smola | foto: archiv autora

Současná situace ve výstavbě nízkoenergetických domů (NED) a pasivních domů (PD) v České republice není ideální. Stejné konstatování platí i o informovanosti odborné i laické veřejnosti. Tento text má za úkol pomoci čtenáři se základní orientací ve zmíněné problematice a zároveň přinést porovnání s vyspělými evropskými zeměmi. Ty za uplynulých 15 let překonaly obvyklé „porodní bolesti a dětské nemoci“ nové technologie a stavba NED se v nich stala standardem.

K některým otázkám realizace státní bytové politiky

Číslo: 01/07
Rubrika: Rozhovory, diskuze | Bytová výstavba
Autor: text: Hana Dušková | foto: archiv redakce

Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) je jednou z institucí státní bytové politiky, která dnes realizuje podstatnou část nástrojů podpory investic do bydlení. S jeho ředitelem JUDr. Janem Wagnerem jsme hovořili o současných úkolech v této oblasti.

Spoléháme se na stát

Číslo: 01/07
Rubrika: Rozhovory, diskuze | Bytová výstavba
Autor: text: Hana Dušková | foto: ČTK

Potřetí se Petr Gandalovič stává pracovníkem ministerstva. Po funkci náměstka na Ministerstvu životního prostředí ČR a poradce na Ministerstvu zahraničních věcí ČR nyní vede resort místního rozvoje. Podaří se mu společně s jeho spolupracovníky vybalancovat dva antagonismy – plánované otevření volného trhu s byty a sociální aspekt bydlení?

Výsledky 5. ročníku soutěžní přehlídky Nový domov roku 2006

Číslo: 01/07
Rubrika: Soutěže | Bytová výstavba
Autor: text: Hana Dušková | foto: ČKA v ČR

Soutěž „Nový domov 2006“, která byla letos vyhlašována již pátým rokem, je aktuální přehlídkou realizovaných staveb pro účely bydlení. Jejím vypisovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v úzké spolupráci s Českou komorou architektů. V letošním ročníku soutěžily stavby dokončené v období konce roku 2005 až 2006. Celkem bylo přihlášeno 27 soutěžních návrhů.

Dostupnost hypotečních úvěrů

Číslo: 01/07
Rubrika: Právo, ekonomika | Bytová výstavba
Autor: text: Zdeněk Mojžíšek | foto: archiv redakce

Hypoteční úvěry se stávají dostupnějším prostředkem financování bydlení. V minulých letech byl zaznamenán trvalý pokles úrokových sazeb, způsobený jak poklesem centrálně vyhlašovaných sazeb ČNB, tak i silným konkurenčním tlakem na českém hypotečním trhu.

Veřejné stavební právo a úpravy bytů

Číslo: 01/07
Rubrika: Právo, ekonomika | Bytová výstavba
Autor: text: Irena Pourová

Při mapování podmínek, za kterých lze realizovat stavební úpravy bytů, je nutné předně rozlišovat, o jaký rozsah stavebních prací půjde z titulu změn dokončené stavby. To znamená, zda stavební práce budou ve smyslu stavebního zákona nástavbou, přístavbou nebo stavební úpravou.

Havárie rekonstruovaného obchodního domu

Číslo: 01/07
Rubrika: Právo, ekonomika | Kauza soudního znalce
Autor: text: Ing. Josef Havel | foto: Ing. Hana Hanzlíková, archiv ČT1

Při rekonstrukci pětipodlažní stavby obchodního domu v Brně na náměstí Svobody došlo v říjnu roku 1997 k jejímu částečnému zřícení. Při havárii bylo usmrceno pět dělníků, mnoho dalších osob bylo zraněno. Přestože se tato kauza stala již před devíti lety, nebyly dosud zveřejněny podrobnosti.

Úspěšnost architektury prověří až čas

Číslo: 01/07
Rubrika: Rozhovory, diskuze | Bytová výstavba
Autor: text: Hana Dušková | foto: Tomáš Malý

Dojde ještě někdy v architektuře k vytvoření dominantního stylového proudu? Překonáme současný eklektismus? Doc. Ing. arch. Jan Štípek, předseda České komory architektů, přiznává, že neví.

Marginálie ke vztahu české populace k Evropské unii

Číslo: 01/07
Rubrika: Právo, ekonomika | Bytová výstavba
Autor: text: Milan Cikánek | foto: archiv redakce

Více než 50 % Čechů je nyní – jak vyplývá z nedávného šetření Eurobarometr, objednaného Evropskou komisí – spokojeno s naším členstvím v Evropské unii. Uvádí se, že pro vstup a spíše pro vstup je dohromady 59 % českého obyvatelstva. Nebylo tomu tak vždy.

Postavení a funkce autorizovaných inspektorů 1

Číslo: 01/07
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: text: Karel Veselý | foto: archiv redakce

Nový stavební zákon, tzn. zákon č. 183/2006 Sb., přinesl do veřejného stavebního práva zcela nový institut autorizovaného inspektora. Jedná se o určitý hybrid veřejného a soukromého práva, protože využívá některé soukromoprávní prvky při stavebně správních činnostech. Opravňuje autorizovaného inspektora činit na základě soukromoprávních smluvních vztahů některé odborné úkony, které jinak vykonává správní orgán. Nepochybně jde o jednu z nejvýznamnějších inovací v historii českého stavebního řádu. V zájmu správné aplikace práva je nutno věnovat této problematice zvýšenou pozornost.

Strana:  1   2   3 

Ročník: 2007Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Časopis stavebnictví 2007 | stavebnictví a bytová výstavba | stavby v horách | protipovodňová výstavba | energetika | Archiv | kolektory v Ostravě | dětské centrum | satelitní městečka | mostní díla | zdravé město | okružní křižovatky | dopravní stavby | SMART
© 2007