Realizace staveb

Rehabilitace památkově chráněného objektu Vítkův hrádek

Vloženo: 12.02.2012  |  Aktualizováno: 12.02.2012
Rubrika: Realizace staveb | Věda a výzkum v praxi
Autor: text Petra Bednářová, Alena Hynková | grafické podklady archiv autorky

Zřícenina hradu Vítkův hrádek je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod č. 1243. V roce 1998 si od vlastníka této nemovitosti – obce Přední Výtoň – pronajalo zříceninu Občanské sdružení Vítkův hrádek, s cílem vrátit v té době silně poškozenou stavbu v havarijním stavu jako kulturní památku k objektům v takové podobě, aby ji mohli turisté zhlédnout bez ohrožení svého zdraví.

Snižování vlhkosti zdiva v příkladech, část IV. - volba nejvhodnějších metod

Vloženo: 15.12.2011  |  Aktualizováno: 15.12.2011
Rubrika: Realizace staveb
Autor: text: Michael Balík | grafické podklady: autor

Součástí historických areálů nejsou pouze budovy hlavní – původně obytné, ale také často rozsáhlé objekty hospodářské. Jejich prostorové možnosti bývají pro majitele zajímavé a stávají se důvodem pro celkovou obnovu. V místech původně určených pro běžné sklepy, k ustájení zvířat, konírny, chlévy, ale i sýpky apod. jsou nově plánovány budoucí provozy, které vyžadují velmi kvalitní vnitřní prostředí. Tyto, z technického  hlediska, nepříliš vhodné a rozumné záměry využití stávajících prostor nelze často zvrátit a je třeba volit relativně velmi nákladné způsoby odvlhčení konstrukcí. Zvolené sanační kombinace nebývají vesměs kladně přijímány zástupci památkové péče a podmínky formulované v závazných rozhodnutích navržené úpravy prakticky vylučují. Projektant-specialista se tak při řešení daného zadání pohybuje v jakémsi kruhu.

Výstavba podchodu v drážním tělese za plného provozu na železniční trati

Vloženo: 12.12.2011  |  Aktualizováno: 12.12.2011
Rubrika: Realizace staveb
Autor: text a foto: Ing. Michal Sedláček, Ing. Alena Svěrková | text a foto: Ing. Michal Sedláček, Ing. Alena Svěrková

Cílem výstavby podchodu pod drážním tělesem bylo propojení dvou oddělených parkových ploch v jeden rozsáhlý celek. Podchod se nachází v katastrálním území Praha – Kbely a kříží jednokolejnou trať Praha hl. n. – Turnov ve staničení 15,890 km (obr. 1). Příspěvek prezentuje výstavbu uskutečněnou za plného provozu na železniční trati.

Identifikovaný nelétající objekt

Vloženo: 12.12.2011  |  Aktualizováno: 12.12.2011
Rubrika: Realizace staveb | Stavba roku
Autor: text: AG Studio, a.s. | foto: archiv BAK, stavební společnost

I když se v internetové soutěži stavba Společenského centra Trutnovska pro kulturu a volný čas stala Stavbou desetiletí Východočeského kraje, bylo jasné, že pro samo město je UFFO, jak také zní jeho název, spíše stavbou století. Multifunkční budova (s náklady téměř 480 milionů korun, na které přispěla 180 miliony korun i Evropská unie) umožňuje provozování klasického divadla s kukátkovou scénou i vytvoření divadelní arény nebo sálu pro plesy a koncerty. Zdařilý kulturní stánek, který nemá variabilitou svého prostoru v České republice prakticky obdoby, získal v soutěži Stavba roku 2011 právem nejvyšší ocenění.

Obnova odjezdové haly Masarykova nádraží v Praze

Vloženo: 22.11.2011  |  Aktualizováno: 22.11.2011
Rubrika: Realizace staveb | Kolejová doprava
Autor: text: Anna Barbora Zídková | foto: archiv autorky, Tomáš Malý

Masarykovo nádraží je nejstarším koncovým nádražím v Evropě, které je dosud v provozu. V době jeho vzniku v roce 1845 mělo být jednou z největších nádražních staveb nejen rozlohou, počtem a délkou kolejí, ale i velikostí a výstavností svých budov.

Tramvajová doprava a město Liberec

Vloženo: 22.11.2011  |  Aktualizováno: 22.11.2011
Rubrika: Realizace staveb | Kolejová doprava
Autor: text: Jan Hejral | grafické podklady: archiv VALBEK, spol. s r.o.

Tramvajová doprava v Liberci byla zahájena 25. srpna 1897 a jednalo se o teprve druhý tramvajový provoz na území české části tehdejší rakousko-uherské monarchie. Zavedení tramvajové dopravy bylo úzce spjato s hospodářskou situací v regionu, která byla zejména díky rozvinutému textilnímu průmyslu oproti ostatním územím velmi dobrá. Tramvajová doprava v Liberci tak byla zavedena zejména z prestižních důvodů.

Krytý bazén v Litomyšli zastřešuje přílivová vlna

Vloženo: 22.11.2011  |  Aktualizováno: 22.11.2011
Rubrika: Realizace staveb | Stavba roku
Autor: text: Ing. arch. Antonín Novák | foto: Tomáš Malý

Novostavba krytého plaveckého bazénu v Litomyšli navazuje na dlouhodobou koncepci rozvoje rekreačně sportovního areálu Černá hora, která byla zpracována již v roce 2000. Byl zde postupně rekonstruován Městský stadion Černá hora s moderními atletickými drahami, fotbalovým a tréninkovým hřištěm a tribunou letního stadionu, vybudován krytý zimní stadion, vystavěna tenisová hala (tenis, squash, bowling) včetně venkovních kurtů a nafukovací haly. Novostavba krytého bazénu získala prestižní titul Stavba roku 2011.

Citlivá rekonstrukce podkarpatské Filharmonie Artura Malavskiého v Řešově

Vloženo: 25.10.2011  |  Aktualizováno: 25.10.2011
Rubrika: Firemní blok | Realizace staveb
Autor: redakce

Stávající budova řešovské filharmonie byla navržena skupinou varšavských architektů, známých jako „Tygři“ (Waclaw Kryszewski, Jerzy Mokrzyński a Eugemuis Wierzbicki) a pochází z konce 60-tých let 20. stol. Díky použití současných technologií byla původní řešení modernizována při zachování atmosféry funkcionalistického modernismu. Největší předností původní filharmonie byla její akustika a její zachování bylo i jedním z hlavních cílů generální rekonstrukce. Také proto byly všechny závěsné stropy a příčky nového sálu osazeny akustickými panely, vyráběnými na bázi sádrovláknitých desek FERMACELL.

Přístavy a přístaviště na hornovltavské vodní cestě

Vloženo: 19.09.2011  |  Aktualizováno: 19.09.2011
Rubrika: Realizace staveb | Vodohospodářské stavby
Autor: text: Ing. Daniel Vaclík | grafické podklady: archiv autora

V letošním roce byl zprovozněn první splavný úsek na horní Vltavě, tedy úsek České Budějovice – Hluboká nad Vltavou a v realizaci jsou navazující plavební úseky Hluboká nad Vltavou – VD Hněvkovice a VD Hněvkovice – Týn nad Vltavou. Většina významných staveb, zajišťujících komunikační vodní linii, byla prezentována již v květnovém čísle časopisu. Obsahem článku je přiblížení zrealizovaných staveb přístavů a přístavišť, které na daném úseku zajišťují tzv. dopravu v klidu plavidel na vodní cestě.

Návrh a realizace stavby Miura Hotel

Vloženo: 19.09.2011  |  Aktualizováno: 19.09.2011
Rubrika: Realizace staveb | Interiéry budov | Stavba roku
Autor: text: Martin Vomastek, Albert Pražák, Jiří Bardoděj | grafické podklady: Ateliér LABOR13

Budova Miura Hotel je situována na rovinaté planině obklopené zdvíhajícími se beskydskými vrchy, v sousedství vyhlášeného golfového areálu. V návrhu bylo uplatněno originální tvarosloví, přinášející do místa moderní architektonické prvky. Hmota stavby záměrně porušuje místní měřítko a funguje jako nová dominanta území.

Kostel Církve bratrské v Litomyšli

Vloženo: 19.09.2011  |  Aktualizováno: 19.09.2011
Rubrika: Realizace staveb | Interiéry budov
Autor: text: Zdeněk Fránek | grafické podklady: Fránek architects, Tomáš Malý, Studio Petrohrad

Nová, současnými architekty velmi pozitivně hodnocená stavba kostela v Litomyšli byla postavena pro účely Církve bratrské. Je umístěna v prostoru parku, podél hlavní příjezdové komunikace do města ze směru od Svitav.

Do Národního divadla po Vltavě?

Vloženo: 19.09.2011  |  Aktualizováno: 19.09.2011
Rubrika: Realizace staveb
Autor: text: Petr Zázvorka | foto: Ing. Radovan Aulík, Tomáš Malý

Podzemí Národního divadla v Praze spojují s nábřežní zdí Vltavy tři tunely, jež jsou starší než vlastní historická budova. V souvislosti s nutnou rekonstrukcí těchto tunelů, které v současnosti slouží k přívodu čerstvého vzduchu a propojují říční vodu s technologiemi chlazení a vytápění v divadle, má dojít ke spojení dvou nejbližších tunelů v jeden profil. Ten by v budoucnu umožnil rovněž kontejnerovou dopravu kulis, jako alternativu kamionové dopravy.

Nové Správní centrum Karlovarského kraje

Vloženo: 26.08.2011  |  Aktualizováno: 26.08.2011
Rubrika: Realizace staveb | Stavby pro kulturu a osvětu
Autor: text: Jaromír Musil | grafické podklady: archiv autora

Příspěvek z 16. mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovy Vary 2011 zaměřené na téma Od vojenského k civilnímu popisuje postupnou obnovu areálu bývalých kasáren Dvory II na jihozápadním okraji městské čtvrti Karlovy Vary –  Dvory a představuje návrh nového Správního centra Karlovarského kraje.

Návrh konstrukčního řešení stavby Main Point Karlín v Praze

Vloženo: 26.08.2011  |  Aktualizováno: 26.08.2011
Rubrika: Realizace staveb | Stavby pro kulturu a osvětu
Autor: text: Martin Čvančara | grafické podklady: autor

Main Point Karlín je novou dominantou pražského Karlína. Tomu, kdo projíždí do centra metropole po ulici Rohanské nábřeží, se naskýtá na tuto budovu impozantní pohled. Celý vjem je umocněn tím, že se jedná o stavbu svým vzhledem originální a nepodobnou jiné budově v metropoli.

Obnova přečerpávací stanice Vršovické vodárny v Braníku

Vloženo: 26.08.2011  |  Aktualizováno: 26.08.2011
Rubrika: Realizace staveb | Stavby pro kulturu a osvětu
Autor: text: Eva Dvořáková | foto: Tomáš Malý, databáze VCPD ČVUT

Článek představuje zajímavý projekt kvalitní obnovy historické stavby přečerpávací stanice Vršovické vodárny a její nové funkce zaměřené na aktivní prožití volného času rodičů s dětmi.

Strana:  2   3   4   5   6   7   8   9  10 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz, jejímž autorem je EXPO DATA spol. s r.o.,
podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora- Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Unported .

RSS | EXPO DATA spol. s r.o., Výstaviště 1, 648 03 Brno
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007