Realizace staveb

Češi staví metro v Helsinkách

Vloženo: 24.05.2012  |  Aktualizováno: 24.05.2012
Rubrika: Realizace staveb | Rozhovory, diskuze
Autor: Petr Zázvorka | archiv Metrostav a.s., divize 5

Inženýr Václav Pavlovský patří ke skupině pracovníků Metrostavu, kteří dokázali ve složitých geologických a klimatických islandských podmínkách úspěšně dokončit náročnou zakázku, jejímž předmětem byla ražba silničních tunelů, vysoce hodnocených dobrou kvalitou odvedených prací. Raziči nyní pracují ve Finsku, kde česká stavební firma spolupracuje na rozšíření helsinského metra. Za zmínku stojí, že běžná komunikace při poradách s investorem probíhá v místním jazyce, tedy ve finštině.

Zklidnění dopravního uzlu zlepšilo kulturní prostředí města

Vloženo: 24.05.2012  |  Aktualizováno: 24.05.2012
Rubrika: Realizace staveb
Autor: Ing. arch. Martin Hájek | Michal Horák, Ing. arch. Martin Hájek

Předmětem stavby Multifunkčního dopravního areálu bylo řešení prostoru Pernerova (dříve Bezručova) náměstí v centrální zóně města Česká Třebová, který přímo navazuje na nádražní budovu Českých drah. V soutěži Stavba roku 2011 stavba postoupila do finále a získala několik dalších ocenění.

Jurkovičova rozhledna: mistrovské dílo řady profesí

Vloženo: 24.05.2012  |  Aktualizováno: 24.05.2012
Rubrika: Realizace staveb
Autor: Petr Zázvorka, dle podkladů investora | Tomáš Malý, archiv města Rožnov pod Radhoštěm

Město Rožnov pod Radhoštěm obohatila ojedinělá rekonstrukce návrhu architekta Dušana S. Jurkoviče, předznamenávající národní architektonický styl jeho pozdějších realizací.

Sanace vnějších ploch pevnostního systému Malé pevnosti v Terezíně

Vloženo: 29.03.2012  |  Aktualizováno: 29.03.2012
Rubrika: Realizace staveb | Povrchy a fasády staveb
Autor: text a grafické podklady Ing. Michael Balík, CSc.

Pevnostní město Terezín bylo založeno roku 1780 Josefem II. při řece Ohři, na místě dvou zbořených vesnic. V roce 1887 byl městu zrušen statut pevnosti. V letech 1942–1945 město sloužilo jako ghetto pro židovské obyvatelstvo téměř z celé Evropy. Malá pevnost, jako samostatná pevnostní citadela, vznikla ve stejné době na pravém břehu řeky Ohře a využívala se již od 19. století jako vězení. V červnu 1940 v místě bylo zřízeno policejní vězení pražského gestapa, byly v něm vybudovány další cely a realizovány stavební úpravy, které se projevily na vnější podobě pevnosti. Po 2. světové válce byl v Terezíně zřízen Památník obětem 2. světové války a Malá pevnost byla prohlášena Národní kulturní památkou.

Moderní administrativní komplex Digital Park II, III v Bratislavě

Vloženo: 29.03.2012  |  Aktualizováno: 29.03.2012
Rubrika: Realizace staveb | Povrchy a fasády staveb
Autor: text Lukáš Romanczin, Věra Nemochovská | grafické podklady archiv Sipral a.s.

Digital Park je moderní administrativní komplex, strategicky umístěný u hlavního dopravního tahu Bratislavy, v ulici Einstainova. Výstavba byla rozdělena na tři etapy, při kterých byla zastavěna celková plocha přesahující 73 000 m2. V osmi nadzemních podlažích se nacházejí kancelářské prostory, v přízemí jsou umístěny obchodní prostory, restaurace a kavárna, v suterénech pak parkování. Lehký obvodový plášť budov je navržen jako modulový.

Chrudim: ze zdevastovaného kostela je muzeum barokních soch

Vloženo: 11.03.2012  |  Aktualizováno: 11.03.2012
Rubrika: Realizace staveb
Autor: text Mgr. Leoš Strouhal | foto Tomáš Malý, Ing. Petr Pecina

Památkově chráněný komplex kapucínského kláštera s dominantou kostela sv. Josefa je součástí centra města Chrudimi. Po padesáti letech devastace se bývalý kostel stává městskou kulturní institucí a svou expozicí zaměřenou na venkovskou barokní plastiku přesahuje regionální význam. Součástí komplexu kláštera jsou zahrady, jejichž rekonstrukcí vznikl veřejný prostor s funkcí městského parku. Rekonstrukce areálu získala titul Stavba roku 2011 Pardubického kraje.

Zavěšená lávka přes dálnici D1 v Bohumíně

Vloženo: 11.03.2012  |  Aktualizováno: 11.03.2012
Rubrika: Realizace staveb | Nosné konstrukce staveb
Autor: text Lenka Zapletalová, Petr Mojzík, Jiří Stráský, Peter Pitoňák | grafické podklady Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

Lávka celkové délky 115,26 m převádí pěší a cyklistickou dopravu přes dálnici D1, silnici I/67 a upravené koryto potoka Bajcůvky. Je navržena s dvěma poli o rozpětí 54,94 + 58,29 m.

Ocelová střešní konstrukce tribun fotbalového stadionu v Plzni

Vloženo: 11.03.2012  |  Aktualizováno: 11.03.2012
Rubrika: Realizace staveb | Nosné konstrukce staveb
Autor: text Jaroslav Sedláček, Vladimír Janata | grafické podklady EXCON, a.s.

Na fotbalovém stadionu ve Štruncových sadech v Plzni, rekonstruovaném pro evropské poháry, byly vybudovány tři nové tribuny shodného konstrukčního řešení. Dvě z nich jsou situovány za brankami a jedna po délce hřiště, proti hlavní tribuně. Nosná konstrukce tribun byla navržena železobetonová, za jejich zadní stranou jsou vztyčeny železobetonové prefabrikáty pylonů pro kotvení ocelové střešní konstrukce.

Rekonverze plynojemu v NKP Dolní oblast Vítkovic na multifunkční aulu

Vloženo: 11.03.2012  |  Aktualizováno: 11.03.2012
Rubrika: Realizace staveb | Nosné konstrukce staveb
Autor: text Miloslav Lukeš, Vladimír Janata | grafické podklady EXCON, a.s.

Národní kulturní památka Dolní oblast Vítkovic nedaleko centra Ostravy s unikátním komplexem industriální architektury je v současné době svědkem velmi zajímavé, citlivé rekonverze původně průmyslové stavby odstaveného plynojemu. V jeho vnitřním prostoru se buduje hlediště, jeviště a další konstrukce potřebné pro zajištění provozu nového multifunkčního centra. Vzniká tak gigantický prostor o objemu cca 110 000 m3, který bude využíván pro pořádání kulturních a společenských akcí.

Oprava pilířů historického domu

Vloženo: 11.03.2012  |  Aktualizováno: 11.03.2012
Rubrika: Realizace staveb | Nosné konstrukce staveb
Autor: text Viktor Beneš | foto Viktor Beneš ? Projektová kancelář, s.r.o.

Dům U Svatého Michala na pražském Pohořelci je historickou stavbou, jejíž nejstarší části pocházejí z období gotiky. Budova se v minulosti několikrát stavebně upravovala, její současná podoba je výsledkem sjednocení dvou původních domů.

Prefabrikované, monolitické nebo hybridní konstrukce?

Vloženo: 11.03.2012  |  Aktualizováno: 11.03.2012
Rubrika: Realizace staveb | Nosné konstrukce staveb
Autor: text Pavel Čížek | grafické podklady archiv spol. STATIKA Čížek s.r.o.

Návrhy tří konstrukcí pro budovy zcela odlišného určení, které byly uvedeny do provozu v roce 2011, se výrazně liší. Vždy se nabízí více možných řešení. Výběr z množství konstrukčních systémů a jejich materiálové podstaty je rozsáhlý. V následujících ukázkách jsou představeny nosné konstrukce budov, které podle našeho názoru beze zbytku splnily požadavky jak uživatelů, tak i stavebních organizací.

Mezinárodní ocenění českých výrobců ocelových konstrukcí

Vloženo: 06.03.2012  |  Aktualizováno: 06.03.2012
Rubrika: Realizace staveb | Soutěže
Autor: redakce | Tomáš Malý

Evropská asociace ocelových konstrukcí (ECCS) oceňuje každé dva roky významné stavby z oblasti ocelových konstrukcí v rámci jednotlivých členských zemí. V letošním roce vybrala mezinárodní porota soutěže Steel Design Awards mezi čtrnácti vítěznými stavbami i jednu z České republiky. Stavbu zimního stadionu v Chomutově do soutěže nominovala Česká asociace ocelových konstrukcí, jejím investorem byl Magistrát města Chomutov, architekty návrhu Jindřich Smetana a Jan Burgemeister a generálním projektantem firma Excon, a.s. Ocelovou konstrukci vyrobily společnosti Excon, a.s., a Metrostav a.s., Divize 7.

Pražské Hlavní nádraží, poločas revitalizace a rekonstrukce

Vloženo: 28.02.2012  |  Aktualizováno: 28.02.2012
Rubrika: Realizace staveb
Autor: doc. Ing. arch. Patrik Kotas | Tomáš Malý, Ing. arch. Jaroslav Smola

V roce 2002 vypsala a.s. České dráhy veřejnou obchodní soutěž na investora rekonstrukce a revitalizace tří železničních stanic: Praha – Hlavní nádraží, Karlovy Vary – Horní nádraží a Mariánské Lázně. Vítězem této veřejné obchodní soutěže se stala italská společnost Grandi Stazioni, SpA (dceřiná společnost italských státních drah FS), která v současné době revitalizuje třináct největších italských nádraží a několik dalších v Evropě připravuje. Revitalizaci Hlavního nádraží v Praze zajišťuje nyní česká pobočka Grandi Stazioni Česká republika, s.r.o.

Rehabilitace památkově chráněného objektu Vítkův hrádek

Vloženo: 12.02.2012  |  Aktualizováno: 12.02.2012
Rubrika: Realizace staveb | Věda a výzkum v praxi
Autor: text Petra Bednářová, Alena Hynková | grafické podklady archiv autorky

Zřícenina hradu Vítkův hrádek je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod č. 1243. V roce 1998 si od vlastníka této nemovitosti – obce Přední Výtoň – pronajalo zříceninu Občanské sdružení Vítkův hrádek, s cílem vrátit v té době silně poškozenou stavbu v havarijním stavu jako kulturní památku k objektům v takové podobě, aby ji mohli turisté zhlédnout bez ohrožení svého zdraví.

Snižování vlhkosti zdiva v příkladech, část IV. - volba nejvhodnějších metod

Vloženo: 15.12.2011  |  Aktualizováno: 15.12.2011
Rubrika: Realizace staveb
Autor: text: Michael Balík | grafické podklady: autor

Součástí historických areálů nejsou pouze budovy hlavní – původně obytné, ale také často rozsáhlé objekty hospodářské. Jejich prostorové možnosti bývají pro majitele zajímavé a stávají se důvodem pro celkovou obnovu. V místech původně určených pro běžné sklepy, k ustájení zvířat, konírny, chlévy, ale i sýpky apod. jsou nově plánovány budoucí provozy, které vyžadují velmi kvalitní vnitřní prostředí. Tyto, z technického  hlediska, nepříliš vhodné a rozumné záměry využití stávajících prostor nelze často zvrátit a je třeba volit relativně velmi nákladné způsoby odvlhčení konstrukcí. Zvolené sanační kombinace nebývají vesměs kladně přijímány zástupci památkové péče a podmínky formulované v závazných rozhodnutích navržené úpravy prakticky vylučují. Projektant-specialista se tak při řešení daného zadání pohybuje v jakémsi kruhu.

Strana:  2   3   4   5   6   7   8   9  10 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz, jejímž autorem je EXPO DATA spol. s r.o.,
podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora- Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Unported .

RSS | EXPO DATA spol. s r.o., Výstaviště 1, 648 03 Brno
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007