Realizace staveb

Návrh konstrukčního řešení stavby Main Point Karlín v Praze

Vloženo: 26.08.2011  |  Aktualizováno: 26.08.2011
Rubrika: Realizace staveb | Stavby pro kulturu a osvětu
Autor: text: Martin Čvančara | grafické podklady: autor

Main Point Karlín je novou dominantou pražského Karlína. Tomu, kdo projíždí do centra metropole po ulici Rohanské nábřeží, se naskýtá na tuto budovu impozantní pohled. Celý vjem je umocněn tím, že se jedná o stavbu svým vzhledem originální a nepodobnou jiné budově v metropoli.

Obnova přečerpávací stanice Vršovické vodárny v Braníku

Vloženo: 26.08.2011  |  Aktualizováno: 26.08.2011
Rubrika: Realizace staveb | Stavby pro kulturu a osvětu
Autor: text: Eva Dvořáková | foto: Tomáš Malý, databáze VCPD ČVUT

Článek představuje zajímavý projekt kvalitní obnovy historické stavby přečerpávací stanice Vršovické vodárny a její nové funkce zaměřené na aktivní prožití volného času rodičů s dětmi.

Městská knihovna v Soběslavi - záchrana gotického hradu

Vloženo: 26.08.2011  |  Aktualizováno: 26.08.2011
Rubrika: Realizace staveb | Stavby pro kulturu a osvětu
Autor: text: Jaromír Kročák | grafické podklady: autor, Aleš Motejl, Tomáš Malý

Areál soběslavského hradu v severozápadní části historického centra patří k významným místním středověkým památkám. Současná obnova historických prostor a vestavba knihovny do severního palácového křídla hradního areálu umožnila oživení a nové využití objektu v souladu s potřebami města a regionu.

Kongresové centrum Zlín, polyfunkční budova

Vloženo: 26.08.2011  |  Aktualizováno: 26.08.2011
Rubrika: Realizace staveb | Stavby pro kulturu a osvětu
Autor: text: AI ? DESIGN, s.r.o | foto: Richard Davies, Filip Šlapal, TOAST s.r.o.

Kongresové centrum Zlín, polyfunkční budova, je součástí projektu Kulturní a univerzitní centrum Zlín, jehož cílem je vybudovat kvalitní infrastrukturu pro kulturní a společenský život obyvatel města Zlín a přilehlého regionu. Stavba byla oceněna v soutěži Fasáda roku 2010.

Stoletá kráska v novém

Vloženo: 26.08.2011  |  Aktualizováno: 26.08.2011
Rubrika: Realizace staveb | Stavba JmK
Autor: text: Petr Všetečka (značení odstavců redakce) | foto: Toast images

Vlastní vila architekta Dušana Jurkoviče v Brně – Žabovřeskách se stala majetkem českého státu v srpnu 2006, téměř přesně sto let od jejího dokončení. Jde o svébytnou reflexi myšlenek britského hnutí Arts and Crafts a dobového etnografizmu, současně je programovým projevem emancipující se slovanské inteligence.

Městské koupaliště v zeleni

Vloženo: 26.08.2011  |  Aktualizováno: 26.08.2011
Rubrika: Realizace staveb | Stavba roku
Autor: text: Ing. arch. Jaroslav Ševčík | foto: archiv autora

Hradec Králové zdobí nové městské koupaliště s jednoduchou a snadno zapamatovatelnou architekturou, která je primárně formována danou funkcí a získává tím moderně nadčasový ráz s tradičními prvky, dobře korespondující s novodobou architekturou města. Zajímavá stavba byla oceněna titulem Stavba roku 2010.

Výstavní pavilon Laufen Forum

Vloženo: 13.06.2011  |  Aktualizováno: 13.06.2011
Rubrika: Realizace staveb
Autor: text a foto: Lias Vintířov, LSM, k.s.

Jako z odlitku působí nový výstavní pavilon společnosti Keramik Laufen AG v Basileji, který na veřejnosti zaznamenal mimořádný ohlas a neobvyklým způsobem prezentoval značku podniku. Nosná konstrukce, která je spíše mostem než výškovou stavbou, klade přitom vysoké požadavky na statiku a stabilitu.

Snižování vlhkosti zdiva v příkladech, část III. - volba nejvhodnějších metod

Vloženo: 13.06.2011  |  Aktualizováno: 13.06.2011
Rubrika: Realizace staveb | Oprava a obnova staveb
Autor: text: Michael Balík | grafické podklady: autor

Návrh na vytvoření vhodných podmínek pro budoucí užívání památkově chráněné budovy a zajištění bezporuchovosti jejích povrchů je často ovlivňován nově zjištěnými skutečnostmi ještě před vydáním závazných rozhodnutí z hlediska památkové ochrany. Původní koncepce, která vychází z výsledků průzkumů stávajícího stavu stavby a podmínek formulovaných investorem a zástupci památkové péče, se může stát nereálnou a dochází k diskuzím o nedostatečných nebo celkově nekvalitních předchozích průzkumech. Zjednodušeně lze říci, že realizační projektová dokumentace v takovém případě nevycházela z poznání skutečného stavu.

Základ turbosoustrojí o výkonu 660 MW v elektrárně Ledvice

Vloženo: 13.06.2011  |  Aktualizováno: 13.06.2011
Rubrika: Realizace staveb | Betonové konstrukce staveb
Autor: text: Aleš Štrunc | grafické podklady: archiv autora

Součástí nového bloku v elektrárně Ledvice zajišťující kromě výroby elektrické energie také dodávku tepla, je také, s ohledem na velký výkon stroje, mimořádná konstrukce základu turbosoustrojí o výkonu 660 MW. S dalšími stavebními konstrukcemi nového bloku se již čtenáři mohli seznámit v únorovém čísle časopisu.

Parkovací dům Telefónica O2 v Praze

Vloženo: 13.06.2011  |  Aktualizováno: 13.06.2011
Rubrika: Realizace staveb | Betonové konstrukce staveb
Autor: text: Vladimír Vančík, Michal Svoboda, Zdeněk Ondrůšek | grafické podklady: archiv VIN Consult s.r.o.

Konstrukce parkovacího domu pro 450 vozidel s kruhovou příjezdovou rampou byla v tendrové dokumentaci navržena jako monolitický skelet. V rámci nabídky zhotovitele bylo konstrukční  řešení včetně založení přepracováno, při zachování původního dispozičního řešení.

Betonové konstrukce na slovenské R1

Vloženo: 13.06.2011  |  Aktualizováno: 13.06.2011
Rubrika: Realizace staveb | Betonové konstrukce staveb | Projekt PPP
Autor: text: Bc. Luboš Lobík | foto: archiv autora, SMP CZ, a.s.; SMS, a.s.

Na rozdíl od České republiky se ve Slovenské republice projekty PPP již začaly uskutečňovat. Podle dosavadních zkušeností jsou pro tento způsob realizace vhodné především dopravní stavby, kde je návratnost soukromé investice garantována výběrem mýta po zprovoznění komunikace.

Přehrady v iráckém Kurdistánu

Vloženo: 13.06.2011  |  Aktualizováno: 13.06.2011
Rubrika: Realizace staveb | Vodohospodářské stavby
Autor: text: Ing. Jiří Poláček | grafické podklady: archiv VODNÍ DÍLA - TBD a.s. Praha

Přehradní stavitelství v iráckém Kurdistánu se velmi rychle rozvíjí, je mimořádně zajímavé a poskytuje možnosti k mezinárodní spolupráci. Příslušnými kurdskými ministerstvy (zemědělství a vodních zdrojů, energetiky, místního rozvoje)  jsou vypisována výběrová řízení, nabízející spolupráci jak při přípravě, tak i výstavbě přehrad a souvisejících pracích (průzkum, zaměření, konzultační pomoc, projektové práce apod.).

Gočárovy domky

Vloženo: 13.06.2011  |  Aktualizováno: 13.06.2011
Rubrika: Realizace staveb | Památkově chráněné stavby
Autor: text: Ing. Anna Barbora Zídková | grafické podklady: archiv autora

Na území dnešní městské části Praha–Kbely vyrůstalo od roku 1919 nejdříve vojenské a později i civilní letiště. Do roku 1920 bylo postaveno šest hangárů, třicet objektů pro potřebu armády a nezbytné stavby pro zabezpečení civilní letecké dopravy. V září roku 1920 zde bylo otevřeno první civilní letiště hlavního města Prahy, které tuto funkci plnilo dalších šestnáct let. Zázemí obsluhy civilního letiště ve Kbelích bylo umístěno do provizorních dřevěných domků postavených podle návrhu architekta Josefa Gočára.

Přístavba Wellness dómu v areálu hotelu Holiday Inn v Brně

Vloženo: 17.05.2011  |  Aktualizováno: 17.05.2011
Rubrika: Realizace staveb | Cena ČKAIT
Autor: text: Ing. Jiří Skyva | grafické podklady: Ing. Jiří Skyva

Návrh přístavby hotelu Holiday Inn stojícího v bezprostřední blízkosti areálu brněnských veletrhů rozšiřuje nabídku hotelu o služby wellness. Stavba je charakteristická zejména svým tvarem – složitou geodetickou strukturou vepsanou do kulové plochy.

Ekodukt z obloukových dřevěných nosníků

Vloženo: 17.05.2011  |  Aktualizováno: 17.05.2011
Rubrika: Realizace staveb | Cena ČKAIT
Autor: text: Ing. Vladimír Brejcha, FEng. | foto: archiv autora

Pilotní návrh ekoduktu s aplikací obloukových lepených dřevěných nosníků byl realizován na stavbě slovenské dálnice D1 Mengusovce–Jánovce, III. etapa, objekt C 231, v roce 2008.

Strana:  2   3   4   5   6   7   8   9  10 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz, jejímž autorem je EXPO DATA spol. s r.o.,
podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora- Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Unported .

RSS | EXPO DATA spol. s r.o., Výstaviště 1, 648 03 Brno
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007