Soutěž CheckTerra

Realizace staveb

Obnova odjezdové haly Masarykova nádraží v Praze

Vloženo: 22.11.2011  |  Aktualizováno: 22.11.2011
Rubrika: Realizace staveb | Kolejová doprava
Autor: text: Anna Barbora Zídková | foto: archiv autorky, Tomáš Malý

Masarykovo nádraží je nejstarším koncovým nádražím v Evropě, které je dosud v provozu. V době jeho vzniku v roce 1845 mělo být jednou z největších nádražních staveb nejen rozlohou, počtem a délkou kolejí, ale i velikostí a výstavností svých budov.

Tramvajová doprava a město Liberec

Vloženo: 22.11.2011  |  Aktualizováno: 22.11.2011
Rubrika: Realizace staveb | Kolejová doprava
Autor: text: Jan Hejral | grafické podklady: archiv VALBEK, spol. s r.o.

Tramvajová doprava v Liberci byla zahájena 25. srpna 1897 a jednalo se o teprve druhý tramvajový provoz na území české části tehdejší rakousko-uherské monarchie. Zavedení tramvajové dopravy bylo úzce spjato s hospodářskou situací v regionu, která byla zejména díky rozvinutému textilnímu průmyslu oproti ostatním územím velmi dobrá. Tramvajová doprava v Liberci tak byla zavedena zejména z prestižních důvodů.

Krytý bazén v Litomyšli zastřešuje přílivová vlna

Vloženo: 22.11.2011  |  Aktualizováno: 22.11.2011
Rubrika: Realizace staveb | Stavba roku
Autor: text: Ing. arch. Antonín Novák | foto: Tomáš Malý

Novostavba krytého plaveckého bazénu v Litomyšli navazuje na dlouhodobou koncepci rozvoje rekreačně sportovního areálu Černá hora, která byla zpracována již v roce 2000. Byl zde postupně rekonstruován Městský stadion Černá hora s moderními atletickými drahami, fotbalovým a tréninkovým hřištěm a tribunou letního stadionu, vybudován krytý zimní stadion, vystavěna tenisová hala (tenis, squash, bowling) včetně venkovních kurtů a nafukovací haly. Novostavba krytého bazénu získala prestižní titul Stavba roku 2011.

Citlivá rekonstrukce podkarpatské Filharmonie Artura Malavskiého v Řešově

Vloženo: 25.10.2011  |  Aktualizováno: 25.10.2011
Rubrika: Firemní blok | Realizace staveb
Autor: redakce

Stávající budova řešovské filharmonie byla navržena skupinou varšavských architektů, známých jako „Tygři“ (Waclaw Kryszewski, Jerzy Mokrzyński a Eugemuis Wierzbicki) a pochází z konce 60-tých let 20. stol. Díky použití současných technologií byla původní řešení modernizována při zachování atmosféry funkcionalistického modernismu. Největší předností původní filharmonie byla její akustika a její zachování bylo i jedním z hlavních cílů generální rekonstrukce. Také proto byly všechny závěsné stropy a příčky nového sálu osazeny akustickými panely, vyráběnými na bázi sádrovláknitých desek FERMACELL.

Přístavy a přístaviště na hornovltavské vodní cestě

Vloženo: 19.09.2011  |  Aktualizováno: 19.09.2011
Rubrika: Realizace staveb | Vodohospodářské stavby
Autor: text: Ing. Daniel Vaclík | grafické podklady: archiv autora

V letošním roce byl zprovozněn první splavný úsek na horní Vltavě, tedy úsek České Budějovice – Hluboká nad Vltavou a v realizaci jsou navazující plavební úseky Hluboká nad Vltavou – VD Hněvkovice a VD Hněvkovice – Týn nad Vltavou. Většina významných staveb, zajišťujících komunikační vodní linii, byla prezentována již v květnovém čísle časopisu. Obsahem článku je přiblížení zrealizovaných staveb přístavů a přístavišť, které na daném úseku zajišťují tzv. dopravu v klidu plavidel na vodní cestě.

Návrh a realizace stavby Miura Hotel

Vloženo: 19.09.2011  |  Aktualizováno: 19.09.2011
Rubrika: Realizace staveb | Interiéry budov | Stavba roku
Autor: text: Martin Vomastek, Albert Pražák, Jiří Bardoděj | grafické podklady: Ateliér LABOR13

Budova Miura Hotel je situována na rovinaté planině obklopené zdvíhajícími se beskydskými vrchy, v sousedství vyhlášeného golfového areálu. V návrhu bylo uplatněno originální tvarosloví, přinášející do místa moderní architektonické prvky. Hmota stavby záměrně porušuje místní měřítko a funguje jako nová dominanta území.

Kostel Církve bratrské v Litomyšli

Vloženo: 19.09.2011  |  Aktualizováno: 19.09.2011
Rubrika: Realizace staveb | Interiéry budov
Autor: text: Zdeněk Fránek | grafické podklady: Fránek architects, Tomáš Malý, Studio Petrohrad

Nová, současnými architekty velmi pozitivně hodnocená stavba kostela v Litomyšli byla postavena pro účely Církve bratrské. Je umístěna v prostoru parku, podél hlavní příjezdové komunikace do města ze směru od Svitav.

Do Národního divadla po Vltavě?

Vloženo: 19.09.2011  |  Aktualizováno: 19.09.2011
Rubrika: Realizace staveb
Autor: text: Petr Zázvorka | foto: Ing. Radovan Aulík, Tomáš Malý

Podzemí Národního divadla v Praze spojují s nábřežní zdí Vltavy tři tunely, jež jsou starší než vlastní historická budova. V souvislosti s nutnou rekonstrukcí těchto tunelů, které v současnosti slouží k přívodu čerstvého vzduchu a propojují říční vodu s technologiemi chlazení a vytápění v divadle, má dojít ke spojení dvou nejbližších tunelů v jeden profil. Ten by v budoucnu umožnil rovněž kontejnerovou dopravu kulis, jako alternativu kamionové dopravy.

Nové Správní centrum Karlovarského kraje

Vloženo: 26.08.2011  |  Aktualizováno: 26.08.2011
Rubrika: Realizace staveb | Stavby pro kulturu a osvětu
Autor: text: Jaromír Musil | grafické podklady: archiv autora

Příspěvek z 16. mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovy Vary 2011 zaměřené na téma Od vojenského k civilnímu popisuje postupnou obnovu areálu bývalých kasáren Dvory II na jihozápadním okraji městské čtvrti Karlovy Vary –  Dvory a představuje návrh nového Správního centra Karlovarského kraje.

Návrh konstrukčního řešení stavby Main Point Karlín v Praze

Vloženo: 26.08.2011  |  Aktualizováno: 26.08.2011
Rubrika: Realizace staveb | Stavby pro kulturu a osvětu
Autor: text: Martin Čvančara | grafické podklady: autor

Main Point Karlín je novou dominantou pražského Karlína. Tomu, kdo projíždí do centra metropole po ulici Rohanské nábřeží, se naskýtá na tuto budovu impozantní pohled. Celý vjem je umocněn tím, že se jedná o stavbu svým vzhledem originální a nepodobnou jiné budově v metropoli.

Obnova přečerpávací stanice Vršovické vodárny v Braníku

Vloženo: 26.08.2011  |  Aktualizováno: 26.08.2011
Rubrika: Realizace staveb | Stavby pro kulturu a osvětu
Autor: text: Eva Dvořáková | foto: Tomáš Malý, databáze VCPD ČVUT

Článek představuje zajímavý projekt kvalitní obnovy historické stavby přečerpávací stanice Vršovické vodárny a její nové funkce zaměřené na aktivní prožití volného času rodičů s dětmi.

Městská knihovna v Soběslavi - záchrana gotického hradu

Vloženo: 26.08.2011  |  Aktualizováno: 26.08.2011
Rubrika: Realizace staveb | Stavby pro kulturu a osvětu
Autor: text: Jaromír Kročák | grafické podklady: autor, Aleš Motejl, Tomáš Malý

Areál soběslavského hradu v severozápadní části historického centra patří k významným místním středověkým památkám. Současná obnova historických prostor a vestavba knihovny do severního palácového křídla hradního areálu umožnila oživení a nové využití objektu v souladu s potřebami města a regionu.

Kongresové centrum Zlín, polyfunkční budova

Vloženo: 26.08.2011  |  Aktualizováno: 26.08.2011
Rubrika: Realizace staveb | Stavby pro kulturu a osvětu
Autor: text: AI ? DESIGN, s.r.o | foto: Richard Davies, Filip Šlapal, TOAST s.r.o.

Kongresové centrum Zlín, polyfunkční budova, je součástí projektu Kulturní a univerzitní centrum Zlín, jehož cílem je vybudovat kvalitní infrastrukturu pro kulturní a společenský život obyvatel města Zlín a přilehlého regionu. Stavba byla oceněna v soutěži Fasáda roku 2010.

Stoletá kráska v novém

Vloženo: 26.08.2011  |  Aktualizováno: 26.08.2011
Rubrika: Realizace staveb | Stavba JmK
Autor: text: Petr Všetečka (značení odstavců redakce) | foto: Toast images

Vlastní vila architekta Dušana Jurkoviče v Brně – Žabovřeskách se stala majetkem českého státu v srpnu 2006, téměř přesně sto let od jejího dokončení. Jde o svébytnou reflexi myšlenek britského hnutí Arts and Crafts a dobového etnografizmu, současně je programovým projevem emancipující se slovanské inteligence.

Městské koupaliště v zeleni

Vloženo: 26.08.2011  |  Aktualizováno: 26.08.2011
Rubrika: Realizace staveb | Stavba roku
Autor: text: Ing. arch. Jaroslav Ševčík | foto: archiv autora

Hradec Králové zdobí nové městské koupaliště s jednoduchou a snadno zapamatovatelnou architekturou, která je primárně formována danou funkcí a získává tím moderně nadčasový ráz s tradičními prvky, dobře korespondující s novodobou architekturou města. Zajímavá stavba byla oceněna titulem Stavba roku 2010.

Strana:  2   3   4   5   6   7   8   9  10 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz, jejímž autorem je EXPO DATA spol. s r.o.,
podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora- Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Unported .

RSS | EXPO DATA spol. s r.o., Výstaviště 1, 648 03 Brno
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007