Právo, ekonomika

Energetické hodnocení solárních soustav ve vztahu k programu Zelená úsporám

Vloženo: 29.03.2010  |  Aktualizováno: 29.03.2010
Rubrika: Právo, ekonomika | Zelená úsporám a projektanti
Autor: text: Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

Článek je komentářem k postupu hodnocení solárních tepelných soustav podle TNI 73 0302 – Energetické hodnocení solárních tepelných soustav – Zjednodušený výpočet [1] – a zároveň upozorněním na některé sporné požadavky programu Zelená úsporám v části C.3.

Zatížení štíhlých konstrukcí větrem podle evropských norem

Vloženo: 25.03.2010  |  Aktualizováno: 25.03.2010
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: text: Ing. Jiří Lahodný, Ing. Vladimír Janata, CSc., Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D. | grafické podklady: EXCON a.s., ÚTAM AV ČR

Nové evropské normy pro zatížení větrem a stanovení jeho účinků na stavební konstrukce představují významnou změnu oproti normám stávajícím.

Překážky pro širší uplatnění metody řízení rizik v české inženýrské praxi

Vloženo: 22.02.2010  |  Aktualizováno: 22.02.2010
Rubrika: Právo, ekonomika | Bezpečnost a rizika ve výstavbě
Autor: text: Alexandr Rozsypal | grafické podklady: autor, archiv Arcadis Geotechnika

Metoda řízení rizik se ve stavebnictví, zejména v inženýrských stavbách, již dnes ve světě běžně používá. V inženýrské praxi jsme zaznamenali první aplikace této perspektivní metody především v podzemním stavitelství. Jejímu širšímu uplatnění v ČR brání několik objektivních i subjektivních překážek. Autor se v příspěvku snaží tyto překážky pojmenovat, analyzovat a poukázat na jejich příčiny. V úvodu pro snadnější porozumění definuje koncept inženýrského rizika a různé strategie řízení rizik.

Nebezpečí a rizika sporů ve výstavbě

Vloženo: 18.02.2010  |  Aktualizováno: 18.02.2010
Rubrika: Právo, ekonomika | Bezpečnost a rizika ve výstavbě
Autor: text: Milík Tichý

Autor článku získal zkušenosti o sporech ve výstavbových projektech jako znalec v oboru stavebnictví, i jako rozhodce zapsaný na Listině rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. V příspěvku uvádí výběr postřehů z praxe, přičemž se zaměřuje na hlediska nebezpečí a rizik, jimiž jsou vystaveny subjekty smluv ve výstavbových projektech. Výstavbové spory tvoří celosvětově významnou část soukromoprávních sporů řešených před obecnými soudy a v rozhodčích řízeních. Podíl kolísá podle místních okolností a zvyklostí a také podle obecného stavu ekonomiky jednotlivých zemí.

Vývoj, zavádění a používání Eurokódů

Vloženo: 18.02.2010  |  Aktualizováno: 18.02.2010
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: text: prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

Stavební činnost je jednou z nejstarších a nejdůležitějších tvořivých činností lidstva v průběhu tisíců let lidského vývoje. Při výstavbě musely být respektovány jisté zásady, které měly zajistit splnění požadavků kladených na výsledné dílo.

Počítačové zpracování agendy bezpečnosti a ochrany zdraví

Vloženo: 17.02.2010  |  Aktualizováno: 17.02.2010
Rubrika: Právo, ekonomika | Bezpečnost a rizika ve výstavbě
Autor: text: Čeněk Jarský, Pavol Gacho

Příspěvek představuje návrh koncepce a algoritmu řešení agendy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) pomocí mikropočítačů v přímém napojení na metodiku stavebně technologického projektování a tím na proces přípravy stavby. Toto řešení se může stát u stavebních dodavatelských firem součástí systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a celou agendu zrychlit a zjednodušit.

Řešení přesahu požárně nebezpečného prostoru

Vloženo: 28.01.2010  |  Aktualizováno: 28.01.2010
Rubrika: Právo, ekonomika | Zelená úsporám a projektanti
Autor: text: redakce

V souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb je třeba dodržovat stanovenou odstupovou vzdálenost podle českých technických norem. Odstupové vzdálenosti se samozřejmě mohou po realizaci opatření zateplení budov v rámci programu Zelená úsporám měnit.

Novinky v zadávání veřejných zakázek po prvním lednu 2010

Vloženo: 20.01.2010  |  Aktualizováno: 20.01.2010
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: text: Ing. Jiří Košulič

V oblasti zadávání veřejných zakázek dochází od začátku roku k několika důležitým změnám. První je účinnost novely zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ), druhou je účinnost změn vyplývajících z novelizací přijatých v průběhu roku 2009 a třetí změnou je platnost nově stanovených finančních limitů pro nadlimitní veřejné zakázky.

Návrh působností ústředního správního úřadu pro výstavbu, stavebnictví a architekturu

Vloženo: 08.01.2010  |  Aktualizováno: 08.01.2010
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: text: Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., JUDr. Miroslav Hegenbart

V návaznosti na svou předcházející iniciativu navrhuje SIA ČR – Rady výstavby přehled působností, které by měl ústřední úřad pro výstavbu, stavebnictví a architekturu mít, aniž by se řešilo jeho organizační postavení, které je věcí politického rozhodnutí. V současnosti vzniká na MMR ČR pracovní skupina, která bude na Návrhu se SIA dále spolupracovat.  

Optimalizace využití programů NOVÝ PANEL a Zelená úsporám

Vloženo: 09.12.2009  |  Aktualizováno: 09.12.2009
Rubrika: Právo, ekonomika | Zelená úsporám a projektanti
Autor: text: Ing. Lubomír Rajdl, CSc.

Vlastníci bytových domů bez ohledu na jejich právní formu jsou považováni za podnikatele. I když se například pro členy společenství vlastníku bytových jednotek může takový pohled jevit jako podivný, je nutné ho při přípravě žádostí o podporu na opravy bytových domů respektovat.

Programy Zelená úsporám a NOVÝ PANEL - terminologie a definice

Vloženo: 09.12.2009  |  Aktualizováno: 09.12.2009
Rubrika: Právo, ekonomika | Zelená úsporám a projektanti
Autor: text: Marie Báčová

Nástroje a podklady pro rozpočtování a kalkulace stavebních zakázek

Vloženo: 24.11.2009  |  Aktualizováno: 24.11.2009
Rubrika: Právo, ekonomika | Recenze
Autor: text a foto: ÚRS PRAHA, a.s.

Tvorba kvalitních stavebních rozpočtů a kalkulací, které co nejvíce odrážejí skutečný stav zakázky, je základním předpokladem k úspěchu nejen stavební firmy. Zvláště v dnešní době, kdy se šetří náklady, jak se dá. Na trhu existují propracované nástroje a podklady, které zpracovateli výrazně zjednoduší jeho práci.

Projektová řešení systému euroCALC

Vloženo: 23.11.2009  |  Aktualizováno: 23.11.2009
Rubrika: Právo, ekonomika | Recenze
Autor: text: Ing. Jan Macan a Mgr. Renata Kricnerová | grafické podklady: Callida s.r.o.

Firma Callida vybudovala euroCALC 3 jako robustní nástroj pro oceňování stavebních zakázek. Je to moderní informační systém s celou řadou velmi výkonných standardních funkcí. Základem je čistě databázové řešení umožňující snadné začlenění do firemních agend. EuroCALC 3 je schopen přebírat data z jiných systémů a stejně dobře poskytovat veškeré informace dál.

Novinky a praktické uplatnění programu Zelená úsporám

Vloženo: 26.10.2009  |  Aktualizováno: 26.10.2009
Rubrika: Právo, ekonomika | Zelená úsporám a projektanti
Autor: text: Marie Báčová

Ministerstvo životního prostředí vydalo Dodatek č. 1 k Přílohám I Směrnice MŽP č. 9/2009 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí v rámci programu Zelená úsporám.

Havárie podhledu v učebně základní školy v Litovli

Vloženo: 21.10.2009  |  Aktualizováno: 21.10.2009
Rubrika: Právo, ekonomika | Kauza soudního znalce
Autor: text: Ing. Jaromír Vrba, CSc. | foto: archiv autora

Při velkých poryvech větru došlo 30. října loňského roku v litovelské základní škole ve Vítězné ulici k pádu konstrukce stropního podhledu. Díky včasnému zásahu vyučující učitelky (havárie se stala v dopoledních hodinách) byly děti ze třídy odvedeny včas a nedošlo k žádnému zranění. Policie vyšetřování zastavila, trestný čin nebyl prokázán. Podhled ve všech prostorách nejvyššího podlaží je již obnoven, je posílen a výuka již od konce ledna pokračuje.

Strana:  1   2   3   4   5   6   7   8   9 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz, jejímž autorem je EXPO DATA spol. s r.o.,
podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora- Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Unported .

RSS | EXPO DATA spol. s r.o., Výstaviště 1, 648 03 Brno
Líbí se nám: [4STAV.CZ] je časopis o stavebnictví. V magazinu NašeInfo.cz naleznete nejen témata: dům, byt, zahrada, sportovní potřeby, styl a krása. Rychlé pujčky bývají jednoduchým řešení při finančních komplikacích. Prostřednictvím hypotéky a hypotečních úvěrů se dá zrealizovat koupě a rekonstrukce nemovitosti. Repasované použité stroje odvedou kvalitní práci. Vinylové podlahy jsou odolné vůči vlhkosti i vodě. Vinylové podlahy jsou nepřekonatelné svou pevností a odolností. Hlavní výhodou PVC podlahy je mechanická odolnost, vhodnost pro podlahové vytápění. Příjemný pocit při chůzi poskytují dřevěné podlahy vyrábějící se z přírodních materiálů. Průvodce světem podlah.cz vás provede při výběru podlahy do bytu, domu. Matrace a rošty jsou základem pro zdravý spánek. Moderní metoda bezbolestná neinvazivní liposukce Brno odstraňuje přebytečný tuk bez operace. Účinná a trvalá depilace odstraňuje i malé chloupky. Služby v oblasti gastronomie zajišťuje Catering Brno. Stavba se zárukou.cz se spolehlivě postará o opravy, rekonstrukce vašeho domu, bytu. Pro studenty jsme přehledně seřadili studijní osnovy, kde najdete témata jako zahraniční obchod, veřejné finance a další, i humanitní obory. Pro chlazení pomocí chladicí kapaliny při obrábění kovů se dají použít kloubové plastové hadice jejíž výrobcem může být lisovna plastů. Reklamní plastové předměty jsou vhodným promo dárkem. Letní tábory 2011 najdete na rekreace-deti.eu.
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007