Právo, ekonomika

Energetické hodnocení solárních soustav ve vztahu k programu Zelená úsporám

Vloženo: 29.03.2010  |  Aktualizováno: 29.03.2010
Rubrika: Právo, ekonomika | Zelená úsporám a projektanti
Autor: text: Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

Článek je komentářem k postupu hodnocení solárních tepelných soustav podle TNI 73 0302 – Energetické hodnocení solárních tepelných soustav – Zjednodušený výpočet [1] – a zároveň upozorněním na některé sporné požadavky programu Zelená úsporám v části C.3.

Zatížení štíhlých konstrukcí větrem podle evropských norem

Vloženo: 25.03.2010  |  Aktualizováno: 25.03.2010
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: text: Ing. Jiří Lahodný, Ing. Vladimír Janata, CSc., Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D. | grafické podklady: EXCON a.s., ÚTAM AV ČR

Nové evropské normy pro zatížení větrem a stanovení jeho účinků na stavební konstrukce představují významnou změnu oproti normám stávajícím.

Překážky pro širší uplatnění metody řízení rizik v české inženýrské praxi

Vloženo: 22.02.2010  |  Aktualizováno: 22.02.2010
Rubrika: Právo, ekonomika | Bezpečnost a rizika ve výstavbě
Autor: text: Alexandr Rozsypal | grafické podklady: autor, archiv Arcadis Geotechnika

Metoda řízení rizik se ve stavebnictví, zejména v inženýrských stavbách, již dnes ve světě běžně používá. V inženýrské praxi jsme zaznamenali první aplikace této perspektivní metody především v podzemním stavitelství. Jejímu širšímu uplatnění v ČR brání několik objektivních i subjektivních překážek. Autor se v příspěvku snaží tyto překážky pojmenovat, analyzovat a poukázat na jejich příčiny. V úvodu pro snadnější porozumění definuje koncept inženýrského rizika a různé strategie řízení rizik.

Nebezpečí a rizika sporů ve výstavbě

Vloženo: 18.02.2010  |  Aktualizováno: 18.02.2010
Rubrika: Právo, ekonomika | Bezpečnost a rizika ve výstavbě
Autor: text: Milík Tichý

Autor článku získal zkušenosti o sporech ve výstavbových projektech jako znalec v oboru stavebnictví, i jako rozhodce zapsaný na Listině rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. V příspěvku uvádí výběr postřehů z praxe, přičemž se zaměřuje na hlediska nebezpečí a rizik, jimiž jsou vystaveny subjekty smluv ve výstavbových projektech. Výstavbové spory tvoří celosvětově významnou část soukromoprávních sporů řešených před obecnými soudy a v rozhodčích řízeních. Podíl kolísá podle místních okolností a zvyklostí a také podle obecného stavu ekonomiky jednotlivých zemí.

Vývoj, zavádění a používání Eurokódů

Vloženo: 18.02.2010  |  Aktualizováno: 18.02.2010
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: text: prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

Stavební činnost je jednou z nejstarších a nejdůležitějších tvořivých činností lidstva v průběhu tisíců let lidského vývoje. Při výstavbě musely být respektovány jisté zásady, které měly zajistit splnění požadavků kladených na výsledné dílo.

Počítačové zpracování agendy bezpečnosti a ochrany zdraví

Vloženo: 17.02.2010  |  Aktualizováno: 17.02.2010
Rubrika: Právo, ekonomika | Bezpečnost a rizika ve výstavbě
Autor: text: Čeněk Jarský, Pavol Gacho

Příspěvek představuje návrh koncepce a algoritmu řešení agendy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) pomocí mikropočítačů v přímém napojení na metodiku stavebně technologického projektování a tím na proces přípravy stavby. Toto řešení se může stát u stavebních dodavatelských firem součástí systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a celou agendu zrychlit a zjednodušit.

Řešení přesahu požárně nebezpečného prostoru

Vloženo: 28.01.2010  |  Aktualizováno: 28.01.2010
Rubrika: Právo, ekonomika | Zelená úsporám a projektanti
Autor: text: redakce

V souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb je třeba dodržovat stanovenou odstupovou vzdálenost podle českých technických norem. Odstupové vzdálenosti se samozřejmě mohou po realizaci opatření zateplení budov v rámci programu Zelená úsporám měnit.

Novinky v zadávání veřejných zakázek po prvním lednu 2010

Vloženo: 20.01.2010  |  Aktualizováno: 20.01.2010
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: text: Ing. Jiří Košulič

V oblasti zadávání veřejných zakázek dochází od začátku roku k několika důležitým změnám. První je účinnost novely zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ), druhou je účinnost změn vyplývajících z novelizací přijatých v průběhu roku 2009 a třetí změnou je platnost nově stanovených finančních limitů pro nadlimitní veřejné zakázky.

Návrh působností ústředního správního úřadu pro výstavbu, stavebnictví a architekturu

Vloženo: 08.01.2010  |  Aktualizováno: 08.01.2010
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: text: Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., JUDr. Miroslav Hegenbart

V návaznosti na svou předcházející iniciativu navrhuje SIA ČR – Rady výstavby přehled působností, které by měl ústřední úřad pro výstavbu, stavebnictví a architekturu mít, aniž by se řešilo jeho organizační postavení, které je věcí politického rozhodnutí. V současnosti vzniká na MMR ČR pracovní skupina, která bude na Návrhu se SIA dále spolupracovat.  

Optimalizace využití programů NOVÝ PANEL a Zelená úsporám

Vloženo: 09.12.2009  |  Aktualizováno: 09.12.2009
Rubrika: Právo, ekonomika | Zelená úsporám a projektanti
Autor: text: Ing. Lubomír Rajdl, CSc.

Vlastníci bytových domů bez ohledu na jejich právní formu jsou považováni za podnikatele. I když se například pro členy společenství vlastníku bytových jednotek může takový pohled jevit jako podivný, je nutné ho při přípravě žádostí o podporu na opravy bytových domů respektovat.

Programy Zelená úsporám a NOVÝ PANEL - terminologie a definice

Vloženo: 09.12.2009  |  Aktualizováno: 09.12.2009
Rubrika: Právo, ekonomika | Zelená úsporám a projektanti
Autor: text: Marie Báčová

Nástroje a podklady pro rozpočtování a kalkulace stavebních zakázek

Vloženo: 24.11.2009  |  Aktualizováno: 24.11.2009
Rubrika: Právo, ekonomika | Recenze
Autor: text a foto: ÚRS PRAHA, a.s.

Tvorba kvalitních stavebních rozpočtů a kalkulací, které co nejvíce odrážejí skutečný stav zakázky, je základním předpokladem k úspěchu nejen stavební firmy. Zvláště v dnešní době, kdy se šetří náklady, jak se dá. Na trhu existují propracované nástroje a podklady, které zpracovateli výrazně zjednoduší jeho práci.

Projektová řešení systému euroCALC

Vloženo: 23.11.2009  |  Aktualizováno: 23.11.2009
Rubrika: Právo, ekonomika | Recenze
Autor: text: Ing. Jan Macan a Mgr. Renata Kricnerová | grafické podklady: Callida s.r.o.

Firma Callida vybudovala euroCALC 3 jako robustní nástroj pro oceňování stavebních zakázek. Je to moderní informační systém s celou řadou velmi výkonných standardních funkcí. Základem je čistě databázové řešení umožňující snadné začlenění do firemních agend. EuroCALC 3 je schopen přebírat data z jiných systémů a stejně dobře poskytovat veškeré informace dál.

Novinky a praktické uplatnění programu Zelená úsporám

Vloženo: 26.10.2009  |  Aktualizováno: 26.10.2009
Rubrika: Právo, ekonomika | Zelená úsporám a projektanti
Autor: text: Marie Báčová

Ministerstvo životního prostředí vydalo Dodatek č. 1 k Přílohám I Směrnice MŽP č. 9/2009 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí v rámci programu Zelená úsporám.

Havárie podhledu v učebně základní školy v Litovli

Vloženo: 21.10.2009  |  Aktualizováno: 21.10.2009
Rubrika: Právo, ekonomika | Kauza soudního znalce
Autor: text: Ing. Jaromír Vrba, CSc. | foto: archiv autora

Při velkých poryvech větru došlo 30. října loňského roku v litovelské základní škole ve Vítězné ulici k pádu konstrukce stropního podhledu. Díky včasnému zásahu vyučující učitelky (havárie se stala v dopoledních hodinách) byly děti ze třídy odvedeny včas a nedošlo k žádnému zranění. Policie vyšetřování zastavila, trestný čin nebyl prokázán. Podhled ve všech prostorách nejvyššího podlaží je již obnoven, je posílen a výuka již od konce ledna pokračuje.

Strana:  1   2   3   4   5   6   7   8   9 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz, jejímž autorem je EXPO DATA spol. s r.o.,
podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora- Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Unported .

RSS | EXPO DATA spol. s r.o., Výstaviště 1, 648 03 Brno
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007